Gemeente Amstelveen

Nieuws

Verhuizing Stichting Amstelveens Sportbedrijf voor de deur

De Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) gaat verhuizen op woensdag 25 juli 2001. Het nieuwe adres van het sportbedrijf wordt: Laan Nieuwer-Amstel 4, 1182 JT Amstelveen. Het postadres wordt: Postbus 72, 1180 AB Amstelveen.
Het algemene telefoonnummer waarop het sportbedrijf na de verhuizing kan worden bereikt is: 020 - 540 4884. Bestaande telefoonnummers en e-mailadressen van medewerkers van het sportbedrijf blijven ongewijzigd.

De verhuizing is het gevolg van het vorige maand door de gemeenteraad van Amstelveen genomen besluit om de directie Sport en Recreatie na jarenlange voorbereiding om te vormen tot een zelfstandig opererend bedrijf. Per 1 juli j.l. is het sportbedrijf van start gegaan. Eén van de gevolgen van de verzelfstandiging is het vertrek van de stafafdeling van het sportbedrijf uit het raadhuis naar bovengenoemde nieuwe kantoorlocatie.

Door de verhuizing zijn de stafmedewerkers op woensdag 25 en donderdag 26 juli niet op kantoor bereikbaar. Alle andere sportaccommodaties blijven gedurende deze dagen normaal in bedrijf.

In september, na de zomervakantie, zal een feestelijke tint worden gegeven aan de start van het sportbedrijf.

Deel: ' Verhuizing Stichting Amstelveens Sportbedrijf voor de deur '
Lees ook