expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

V

STAATSSECRETARIS DE VRIES SLUIT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET POLEN

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, drs. J.M. de Vries, heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Polen op het gebied van waterbeheer. In de Poolse hoofdstad Warschau heeft zij dat gedaan tijdens een ontmoeting met de Poolse minister voor overstromingsaangelegenheden, de heer Jerzy Widzyk. Onderwerp van de overeenkomst is de Nederlands-Poolse samenwerking op het gebied van hoogwaterbestrijding. Nadere afspraken over deze samenwerking ten aanzien van hoogwaterbeheer, -bescherming en -bestrijding zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). Al eerder ondertekende het ministerie van Verkeer & Waterstaat soortgelijke samenwerkingsverbanden met Polen.

Op het gebied van waterbeheer verloopt de Nederlands-Poolse samenwerking via een aantal kanalen waarbij de Memoranda of Understanding met verschillende ministeries een belangrijke rol vervullen. Binnen de MoU worden activiteiten vastgelegd waarbij onder meer wordt bekeken in hoeverre deze de zakelijke contacten tussen Nederland en Polen kunnen bevorderen.

Staatssecretaris De Vries bezoekt verder de stad Wroclaw. Naast grote andere delen van Polen werd deze stad langs de rivier de Oder, in de zomer van 1997 geteisterd door ernstige overstromingen. Nederland verleende hulp die onder meer bestond uit het leveren van waterpompen en nooddrinkwatervoorzieningen. Daarnaast stelde het ministerie van Verkeer en Waterstaat kennis ter beschikking die was opgedaan bij de ontwikkeling en uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren. Een groep van experts op het gebied van dijkbouw, hoogwatervoorspelling en ruimtelijke ordening bezocht de getroffen gebieden. Momenteel is er een samenwerkingsverband tussen Poolse waterbeheerders en Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, provincies en een aantal consultants dat erop gericht is een integrale aanpak van de hoogwaterproblematiek in Polen op stroomgebiedsniveau te bevorderen. Staatssecretaris De Vries zal woensdag in Nederland terugkeren.

Hans Scholten, 06-53379481


08 feb 99 11:12

Deel: ' Verkeer en Waterstaat gaat samenwerken met Polen '
Lees ook