Gemeente Enkhuizen

Week 7: Verkeersbesluit aanleg invalidenparkeerplaats Elzenhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor de aanleg van een invalidenparkeerplaats in de Elzenhof. Een parkeerplaats wordt derhalve aan de openbaarheid onttrokken.

Het verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het loket Burgerzaken in het stadskantoor, Hoogstraat 11. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun gemotiveerde bezwaren schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Informatie
Dhr. D. van Beusekom, medewerker Stedelijke Ontwikkeling, tel.: (0228) 36 02 53 (alleen op woensdag aanwezig).

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeersbesluit aanleg invalidenparkeerplaats Elzenhof Enkhuizen '
Lees ook