Gemeente Enkhuizen

Week 9: Verkeersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:

* Instellen parkeerverbod op de Lijsterbesstraat: Er is een parkeerverbod op de Lijsterbesstraat, ter hoogte van de Overvest ingesteld. Dit wordt door een onderbroken gele streep aangegeven. In de huidige situatie geldt daar een stopverbod, aangeduid met een doorgetrokken gele streep. Aangezien taxibusjes de bewoners van de Overvest bij de ingang afzetten, is besloten het stopverbod te vervangen door een parkeerverbod.


* Instellen van éénrichtingsverkeer op de Patrimoniumstraat: De Patrimoniumstraat wordt op dit moment heringericht. Hierna zal de weg 3,10 meter breed zijn. Deze breedte is niet voldoende om twee voertuigen elkaar te laten passeren. Daarom wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. De rijrichting is vanaf de Kolhornstraat naar het Hemeltje. De rijrichting geldt niet voor (brom)fietsers. Dit wordt op een onderbord aangegeven.

Inzage
: De verkeersbesluiten liggen vanaf heden gedurende zes weken bij het loket burgerzaken in het stadskantoor ter inzage.

Bezwaar
: zie Bezwaarmogelijkheden

Informatie
: dhr. K. Venhuizen, medewerker Stedelijke Ontwikkeling, tel.: (0228) 36 02 53 (alleen op maandag en woensdag aanwezig).

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeersbesluiten in Enkhuizen week 9 '
Lees ook