Gemeente Voorschoten


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten hebben, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het volgende verkeersbesluit genomen:
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam op het parkeerterrein nabij het gebouw van de
gemeentewerken/reinigingsdienst, ter hoogte van de verbindingsbrug naar de Bloklaan.

* Aanwijzing van een algemene invalidenparkeerplaats langs de rijbaan van de Prins Bernhardlaan, ter hoogte van de protestants-christelijke basisschool Nutsschool.
* Aanwijzing van een algemene invalidenparkeerplaats langs de rijbaan van de Merelhof ter hoogte van de ingang 1 t/m 117.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indien bij college van burgemeester en wethouders.
Adres: Postbus 393
2250 AJ Voorschoten.

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij:

de Arrondissementsrechtbank Den Haag Postbus 20302
2500 EH 's Gravenhage.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Bijl telefoon 071 - 5 600 626 of mevrouw W. Hasenoot telefoon 071 - 5 601 812.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeersbesluiten Voorschoten '
Lees ook