PERSBERICHT - 19 NOVEMBER 1999

Veel toeristische informatie tijdens
geslaagde ANTOR-bijeenkomst

Tijdens de donderdag 18 november in Cultureel Centrum "De Rode Hoed" in Amsterdam gehouden ANTOR-bijeenkomst hebben 24 in ons land vertegenwoordigde verkeersbureaus hun toeristische plannen voor het volgend jaar gepresenteerd.

India en Tunesië, die wel lid zijn van ANTOR waren niet met een stand vertegenwoordigd. België was na een jaar afwezigheid weer wel aanwezig in de vorm van het Belgisch Verkeersbureu voor de Ardennen en Brussel.

De ruim zeventig aanwezige journalisten, schrijvers en publicisten kregen ruim drie uur de tijd om zich tijdens de workshop aan de tafeltjes van de verschillende Verkeersburo's persoonlijk op de hoogte te stellen van de reismogelijkheden en toeristische evenementen die vogend jaar gaan plaatsvinden.

Tijdens de bijeenkomst was er ook weer voldoende gelegenheid om oude relaties te verstevigen en herinneringen aan reizen op te halen.'

Platform
De voorzitter van de Associaton of National Tourist Office Representatives in the Netherlands (ANTOR), Szilvia Fazekas heette tijdens het borreluurtje alle aanwezigen hartelijk welkom en zei, dat het doel van de workshop is: als vereniging van buitenlandse verkeersbureaus een platform te bieden waarop de ANTOR-leden en de professionele toeristische journalisten elkaar kunnen treffen.

"Voor de één is de informatieoverdracht het belangrijkste: het verstrekken en vergaren van nieuwtjes die interessant zijn voor de Nederlandse reiziger", aldus Szilvia Fasekas, die vervolgde: "Maar voor de ander is het belangrijker om bestaande contacten weer aan te halen en nieuwe te leggen. Iedereen heeft zo zijn eigen doelstellingen en wij hopen dat die binnen het kader dat wij hier hebben gecreerd gerealiseerd kunnen worden. Als dat is gelukt, hebben ook wij ons doel bereikt".

De bijeenkomst werd besloten met een gezellig buffet-diner, waarbij vele contacten nog nader werden verstevigd.

Nieuwtjes
De belangrijkste toeristische nieuwtjes waren ook op papier verzameld. Ook is een nieuwe lijst met alle adresgegevens van de aangesloten verkeersbureaus verschenen. Hierop staan behalve de rechtstreekse telefoonnummers van de perswoordvoerders, ook alle beschikbare email-adressen en websites van landen vermeld.

Deze lijst kan door vertegenwoordigers van de media worden aangevraagd bij:
ANTOR-secretariaat
Burgemeester Hogguerstraat 959

1064 EE Amsterdam
Telefoon 020-6672564
Fax 020-6672734.

NICO van der M@@T
nicomaat@worldonline.nl

Deel: ' Verkeersbureaus presenteren toeristische plannen '
Lees ook