Ingezonden persbericht


Zoetermeer, 17 augustus 2001

Aan de redactie

Onderzoek: verkeersdrempel bezorgt vrachtautochauffeur enorme schok
Vrachtautochauffeurs krijgen een onacceptabele schok als ze over een verkeersdrempel rijden. Bovendien moeten vrachtauto's met een veel lagere snelheid over een verkeersdrempel rijden dan personenauto's. Dat blijkt uit onderzoek dat Transport en Logistiek Nederland heeft laten uitvoeren naar aanleiding van het stijgend aantal klachten van transportondernemers over verkeersdrempels. Op basis van deze uitkomst pleit Transport en Logistiek Nederland voor terughoudendheid bij het aanleggen van drempels op bevoorradingsroutes voor het vrachtverkeer. Het onderzoek toont aan dat vrachtauto's de geteste drempels met een zogenoemde ontwerpsnelheid van 30, 50 en 60 km met maximaal 20 km kunnen passeren. Bij de 60 km drempel is de maximale passeersnelheid voor vrachtauto's dus drie keer lager dan de ontwerpsnelheid. Ook personenauto's blijken de ontwerpsnelheid niet te halen, maar kunnen de drempels wel beduidend sneller nemen dan vrachtauto's. Opmerkelijk is ook dat de schok die vrachtautochauffeurs bij hun lagere passeersnelheid ervaren veel heftiger is dan de schok voor bestuurders van personenauto's. Deskundigen hanteren als grenswaarde voor comfort een verticale versnelling van 0,5g, een maat voor versnelling van de zwaartekracht. In een gemiddelde personenauto wordt deze waarde bereikt wanneer de bestuurder de drempel met de bedoelde ontwerpsnelheid passeert. Bij een waarde van meer dan 1g komt een bestuurder los van de stoel. Maar bij metingen met de vrachtauto's liep de schok op tot 4g met een uitschieter tot ruim 7g. Het is overigens onduidelijk in hoeverre dit effect samenhangt met de luchtgeveerde chauffeursstoel die onder bepaalde omstandigheden een versterkend effect lijkt te hebben. Verkeerskundigen gaan bij het ontwerpen van drempels uit van personenauto's. Dat was ook het geval bij de nieuwe standaarddrempels, die centraal stonden in dit onderzoek. Het is de bedoeling deze drempels als een nieuwe standaard op te nemen in een richtlijn voor wegbeheerders. Gelet op de onderzoeksresultaten dringt Transport en Logistiek Nederland erop aan dergelijke drempels niet toe te passen op bevoorradingsroutes naar bijvoorbeeld winkelcentra. De organisatie bepleit het aanleggen van vrachtautovriendelijke drempels die niet over de hele breedte van de weg liggen en andere snelheidsremmende maatregelen. Daarnaast lijkt voor de toekomst de elektronische snelheidsaanpassing een goede oplossing. Het onderzoek is uitgevoerd door KOAC-WMD in Apeldoorn.

Bel voor meer informatie naar de afdeling Public Relations en Voorlichting, Clarisse Buma, 079-3636115, of kijk op www.tln.nl voor achtergrondverhaal over het onderzoek.

Deel: ' Verkeersdrempel bezorgt vrachtautochauffeur enorme schok '
Lees ook