Gemeente Hoogeveen


26 januari 1999

Verkeersdrempels voorlopig in vriesvak

De gemeente Hoogeveen legt verzoeken om verkeersdrempels en andere verkeersremmende maatregelen voorlopig 'in het vriesvak'. Achtergrond hiervan is dat de gemeente momenteel nieuw beleid op het gebied van de verkeersveiligheid aan het maken is. Dit nieuwe beleid is door het Rijk verplicht gesteld aan alle gemeenten. De gemeente Hoogeveen moet dit jaar haar plannen uitgewerkt hebben.

Kern van het nieuwe beleid is de term Duurzaam Veilig. Dit betekent dat binnen gemeenten voortaan een onderscheid geldt tussen verkeersluwe straten en straten waar veel verkeer doorheen gaat (verkeersaders). Binnen de bebouwde kom geldt straks een maximumsnelheid van 30 km/u voor verkeersluwe straten en 50 km/u voor verkeersaders. Buiten de bebouwde kom zijn deze snelheden respectievelijk 60 en 80 km/u.

Verkeersader of verkeersluw?

De gemeente onderzoekt momenteel welke wegen en straten een verkeersader of een verkeersluwe straat zijn. Tegelijk onderzoekt de gemeente òf en zo ja welke verkeerstechnische maatregelen (zoals drempels of punaises) nodig zijn om de maximumsnelheid te bewerkstelligen. Dit voorjaar verschijnt een nota met de eerste bevindingen, waarover de gemeenteraad een besluit neemt.

In afwachting van deze besluitvorming, treft de gemeente alleen snelheidsremmende maatregelen als deze reeds toegezegd zijn of als deze strikt noodzakelijk zijn. De verzoeken die recentelijk zijn binnengekomen zal de gemeente na politieke besluitvorming toetsen aan het nieuwe beleid. De betreffende aanvragers krijgen te zijner tijd bericht over de uitkomst ervan.

© Copyright Gemeente Hoogeveen, 1997, 1998

Deel: ' Verkeersdrempels Hoogeveen voorlopig in vriesvak '
Lees ook