Gemeente Gent

W e r k e n O p g e ë i s t e n l a a n ( 9 0 0 0 G e n t ) (17/08/2001)

Vanaf maandag 20 augustus voert Aquafin NV werken uit met plaatselijke verkeershinder aan de Opgeëistenlaan in 9000 Gent. De berm tussen de rijbaan en het fietspad wordt er geasfalteerd. De werken zullen vermoedelijk tot en met 23 augustus duren. Het verkeer wordt van twee naar één rijstrook langsheen de werken geleid.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling van Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel. (09)266 66 01, fax (09)266 60 15.

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeershinder aan de Opgeëistenlaan in Gent '
Lees ook