Gemeente Gent

C o l l e c t o r e n w e r k e n O p g e ë i s t e n l a a n ( 9 0 0 0 G e n t ) (17/08/2001)

Vanaf donderdag 23 augustus voert Aquafin NV collectorenwerken met sterke verkeershinder uit in de Opgeëistenlaan in Gent.

Het verkeer, komende uit de richting Begijnhoflaan naar Blaisantvest, wordt van twee rijstroken naar een tijdelijke aangelegde strook langsheen de werken geleid.

Het fietsverkeer wordt omgeleid langsheen het trottoir (gescheiden verkeer voetgangers/fietsers).

De werken zullen vermoedelijk tot en met vrijdag 30 november duren.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling van Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel. (09)266 66 01, fax (09)266 60 15.

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeershinder bij collectorenwerken in Opgeëistenlaan Gent '
Lees ook