Gemeente Gent

R e i n i g i n g s w e r k z a a m h e d e n
S i n t - L i e v e n s t u n n e l ( 9 0 0 0 G e n t ) (17/08/2001)

Op dindsdag 28 augustus, van 8.30 tot 15.30 uur, vinden reinigingswerken plaats aan de tunnelwand, goten en verlichtingspanelen van de Sint-Lievenstunnel in 9000 Gent. De werken zullen sterke verkeershinder veroorzaken. Het verkeer wordt van twee naar één rijstrook langs de werken geleid.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling van Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel. (09)266 66 01, fax (09)266 60 15.

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeershinder bij schoonmaak Sint-Lievenstunnel in Gent '
Lees ook