Gemeente Gent

R e i n i g i n g s w e r k z a a m h e d e n
s p o o r w e g t u n n e l N 4 2 4 ( H o g e w e g ) 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g (17/08/2001)

Op maandag 27 augustus, van 8.30 tot 15.30 uur, vinden reinigingswerken plaats aan de tunnelwand, goten en verlichtingspanelen van de spoorwegtunnel in de N424 (Hogeweg) 9040 Sint-Amandsberg. De werken brengen sterke verkeershinder met zich mee. Het verkeer wordt van twee naar één rijstrook langs de werken geleid.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling van Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel. (09)266 66 01, fax (09)266 60 15.

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeershinder bij schoonmaak tunnel in N424 St-Amandsberg '
Lees ook