Gemeente Gent

W e r k e n k r u i s p u n t
K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t -
K o r t r i j k s e s t e e n w e g - C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n - I J z e r l a a n ( 9 0 0 0 G e n t ) (17/08/2001)

Vanaf maandag 20 augustus voert De Lijn werken met zeer sterke verkeershinder uit aan het kruispunt Kortrijksepoortstraat - Kortrijksesteenweg - Charles de Kerchovelaan - IJzerlaan in 9000 Gent.

Eerste fase:

Van 20 tot 24 augustus vinden de werken plaats aan de kant van de Kortrijksepoortstraat en de Kortrijksesteenweg. Er is volgende wegomlegging voorzien:


- het verkeer komende uit richting Heuvelpoort wordt van drie naar één rijstrook langsheen de werken geleid;


- het verkeer met rijrichting Gent-Centrum wordt omgeleid via Eekhout, P. Van Duyseplein, Karel van Hulthemstraat, Gezusters Lovelingstraat en Jozef Plateaustraat;


- de éénrijrichting in de Kortrijksepoortstraat wordt tijdelijk opgeheven. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de grens van de werken.


- het verkeer komende uit richting Godshuizenlaan wordt van drie naar één rijstrook langs de werken geleid (uiterst links);


- het verkeer met doelrichting Sint-Denijs-Westrem wordt via Holdaal omgeleid (tijdelijk omkeren van rijrichting in Holdaal).

Tweede fase:

Van 27 tot 31 augustus gebeuren de werken in het verlengde van de middenberm. Het verkeer komende uit de richting Heuvelpoort en de richting Godshuizenlaan wordt van drie naar twee rijstroken (uiterst rechts) langsheen de werken geleid.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling van Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel. (09)266 66 01, fax (09)266 60 15.

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeershinder bij werk aan kruispunt in Gent '
Lees ook