Gemeente Zwolle

Verkeershinder door werkzaamheden viaducten A28

Gezamenlijk persbericht van Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle

In de komende maanden wordt een aantal viaducten onder de A28 beurtelings gedurende 5 weken voor het autoverkeer afgesloten. Door de afsluiting van de viaducten moet ook een aantal buslijnen tijdelijk een andere route rijden en worden enkele bushaltes tijdelijk verplaatst. Voor voetgangers en (brom)fietsers blijven alle viaducten steeds open.

Rijkswaterstaat gaat samen met de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle aan de slag met de verbetering van de A28 tussen de afslagen naar Zwolle Zuid en Ommen. Volgend jaar worden de rijbanen van de A28 aangepast, zodat twee zogenaamde 'plusstroken' aangelegd kunnen worden. Plusstroken zijn extra rijstroken die alleen in de spitsuren bereden mogen worden. Ook zullen de geluidsschermen langs de weg worden verhoogd en verlengd.

Voordat deze werkzaamheden aan de A28 uitgevoerd kunnen worden, moeten de bestaande viaducten onder de A28 opgeknapt en versterkt worden. Om dit snel en veilig te kunnen doen, worden de viaducten tijdelijk afgesloten voor autoverkeer.

Overzicht afsluitingen in de maanden september tot en met november Alle genoemde planningen zijn onder voorbehoud. Onvoorziene omstandigheden zoals het weer kunnen aanpassing ervan noodzakelijk maken.
Tijdens de werkzaamheden worden de viaducten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen steeds gebruik blijven maken van de onderdoorgangen.

Viaduct Rijnlaan: 22 september tot en met 24 oktober

Gevolgen voor het verkeer
Autoverkeer:
Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid over de Middelweg en de Ceintuurbaan.
Openbaar vervoer:
De lijnen 4 en 5 van de stadsdienst rijden van 22 september tot en met 24 oktober een aangepaste route. De bushaltes van lijn 4 in de Ruusbroecstraat en van lijn 5 in de Rijnlaan in Aa-landen Zuid vervallen gedurende deze periode. Dit wordt op de haltes aangegeven en daar wordt ook verwezen naar de dichtstbijzijnde halte.

Viaduct Bergkloosterweg: 29 september tot en met 7 november

Gevolgen voor het verkeer
Autoverkeer:
Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid over de Haersterveerweg.

Viaduct Rembrandtlaan/Monteverdilaan: 6 oktober tot en met 7 november

Gevolgen voor het verkeer
Autoverkeer:
Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid over de Middelweg en de Burgemeester Roelenweg.
Openbaar vervoer:
Lijn 2 van de stadsdienst rijdt van 6 oktober tot en met 7 november een aangepaste route. Tijdelijke wijzigingen in de haltes worden ruim van tevoren op de betreffende haltes aangegeven. Deze wijzigingen worden ook bekendgemaakt op deze website en in de Wijzer (of op de gemeentelijke advertentiepagina in de Peperbus).

Viaduct Katerdijk / Zwarte Water: 6 oktober tot en met vrijdag 21 november
Deze werkzaamheden zullen in de periode van 27 oktober tot en met 21 november gevolgen hebben voor het verkeer op de Katerdijk. Nadere details worden bekendgemaakt op www.zwolle.nl en in de Wijzer (of op de gemeentelijke advertentiepagina in de Peperbus).


---

Deel: ' Verkeershinder door werkzaamheden viaducten A28 bij Zwolle '
Lees ook