Gemeente Gent

V e r k e e r s h i n d e r D r o n g e n b r u g ( N 4 6 6 ) (27/08/2001)

Van 27 augustus tot en met 7 september voert het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wegenwerken uit op de Drongenbrug (N466). Langs beide zijden van de brug wordt het bestaande fietspad opnieuw aangelegd.

Deze werken zullen sterke verkeershinder met zich meebrengen.

Volgende regeling is voorzien


- ter hoogte van de werken wordt het verkeer van twee rijstroken op één rijstrook geleid;


- de fietsers kunnen rijden op een tijdelijk aangebrachte fietsstrook op de rechterrijstrook.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel (09)266 66 01, fax (09)266 60 15

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester

de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeershinder Drongenbrug (N466) Gent '
Lees ook