Gemeente Gent

V e r k e e r s h i n d e r W i e d a u w k a a i (05/09/2001)

Van woensdag 5 tot en met vrijdag 28 september voert het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wegenwerken uit op de Wiedauwkaai, ter hoogte van de Kapiteinstraat. Het fietspad wordt er hersteld.

Deze werken zullen het verkeer hinderen.

Volgende wegomlegging is voorzien


- het verkeer van de Kapiteinstraat wordt omgeleid via de Pantserschipstraat, de Zeeschipstraat en de Wiedauwkaai;


- in de Kapiteinstraat, deel tussen de Pantserschipstraat en de Wiedauwkaai wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Informatie

Verkeerstechnische Afdeling Politie, Peerstraat 3, 9000 Gent, tel (09)266 66 01, fax (09)266 60 15

Bevoegd

de heer Frank Beke, burgemeester.

de heer Geert Versnick, schepen van Openbare Werken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeershinder Wiedauwkaai te Gent '
Lees ook