Provincie Limburg

Verkeerslichten op kruispunt Maaseikerweg Roosteren

Bevordering verkeersveiligheid

Er komt een oplossing voor het verkeersgevaarlijk kruispunt aan de Maaseikerweg in Roosteren, gemeente Susteren. Verkeersgedeputeerde Vestjens van de Provincie Limburg en wethouder Janssen van de gemeente Susteren hebben dat gisteren in een bestuurlijk overleg afgesproken.

Het kruispunt van de Maaseikerweg/Ruitersbaan/Maasheuvel bij Roosteren staat bekend als een black-spot. Op dit kruispunt gebeuren regelmatig verkeersongelukken, waarbij slachtoffers vallen. Op het verkeersgevaarlijke kruispunt komen verkeerslichten. Deze verkeerslichten zullen naar verwachting nog dit jaar worden geplaatst. De Provincie Limburg en de gemeente Susteren zullen ieder de helft van de kosten voor hun rekening nemen. De verkeerslichten worden geplaatst in afwachting van een rotonde, die in het kader van Operatie Bottleneck wordt aangelegd.

Als onderdeel van het belangrijke project Bottleneck zal het kruispunt Maaseikerweg/ Ruitersbaan/Maasheuvel, samen met het gedeelte van de Maaseikerweg richting kanaalbrug, verbeterd worden. De kruising wordt dan vervangen door een rotonde. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2005. Maar vooruitlopend daarop hebben Provincie en gemeente in een goede samenwerking besloten het verkeersgevaarlijke kruispunt uit te rusten met verkeerslichten om de verkeersveiligheid te vergroten. 6-6-2002 15:51

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeerslichten op kruispunt Maaseikerweg Roosteren '
Lees ook