Gemeente Alphen aan den Rijn


Verkeersmaatregel Goudse Rijpad

Op 2 mei 2002 hebben burgemeester en wethouders besloten tot het definitief instellen van éénrichtingsverkeer voor vrachtwagens en landbouwvoertuigen op het Goudse Rijpad tussen de aansluiting met het woonwagenkamp en de J.C. Hoogendoornlaan. In april 2002 was al besloten de maatregel tijdelijk in te voeren. De maatregel sluit aan op het in juli vorig jaar ingestelde éénrichtingsverkeer op het gedeelte tussen de J.C. Hoogendoornlaan en Boskoop.

Het besluit ligt tot en met woensdag 31 juli 2002 ter inzage bij het informatiecentrum in het stadskantoor, Castellumstraat 6.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit ingevolge artikel 7:1 jo 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij, burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. Indiening van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Hiertoe kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de President van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 19 juni 2002 laatste wijziging

Deel: ' Verkeersmaatregel Goudse Rijpad Alphen '
Lees ook