Gemeente Heumen

29-06-2001

Regiodiek week 27

Verkeersmaatregelen tijdens Vierdaagse 2001

Op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 juli 2001 trekt de Vierdaagse van Nijmegen weer op verschillende plaatsen door de gemeente Heumen. Onderstaand een overzicht van verkeersmaatregelen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er alleen wijzigingen op de slotdag.

Woensdag 18 juli 2001

Afsluitingen
Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de Hessenbergseweg (van St. Walrick naar Wijchen), de St. Walrickweg (van St. Walrick naar Nijmegen) en de Parksesteeg (van de Donderbergweg naar de St. Walrickweg) voor alle verkeer in beide richtingen afgesloten.
Omrijden kan via Nederasselt (Graafseweg) of Heumen en Malden (A-73 - afslag 3: 'Malden'), N271 (J.J. Ludenlaan) en Rijksweg).

Donderdag 19 juli 2001

Afsluitingen
Tussen 05.00 en 10.00 uur zijn de wegen waarover gewandeld wordt afgesloten voor alle verkeer, ook voor aanwonenden en bedrijven. Daarnaast zijn ook de toevoerwegen naar de route afgesloten voor alle verkeer.
De wandelaars volgen de route Hatertseweg, Broekkant, Broeksingel, Zwerfkei, fietspad Zwerfkei-Oosterkanaaldijk, Oosterkanaaldijk en Spijkerweg naar Mook.
De bedrijven op de industrieterreinen De Hoge Brug en Ambachtsweg zijn gedurende deze uren niet bereikbaar.
Het verkeer wordt omgeleid via de A-73 (afslag 3: Malden), de N271 (J.J. Ludenlaan) en de Rijksweg naar Malden en Molenhoek.

Vrijdag 20 juli 2001

De route is in Overasselt gewijzigd ten opzichte van vorige jaren!! De wandelaars lopen, al naar gelang de af te leggen afstand, een eigen route.

routes
Vanaf Nijmegen lopen alle wandelaars via Staddijk, St. Walrickweg en Kasteelsestraat richting OVERASSELT. Vóór en ín Overasselt splitst het legioen zich.
De route '40 km. militair' gaat halverwege de Kasteelsestraat rechtsaf via de Spellingsestraat, Gaasselsedam, Baron van Brakelstraat, Hollestraat, Klokstraatje, Maasdijk (onder de brug door), Sluisweg en over de Maasbrug naar Grave.
De route '50 km.' gaat in Overasselt rechtsaf en direct weer linksaf via de Kruisbergsestraat, Oude Kleefsebaan, Kleefse Veerstraat, Uiterdijksestraat, Maasdijk (onder de brug door), Sluisweg en over de Maasbrug naar Grave.
De route '40 km.' gaat in Overasselt linksaf via de Hoogstraat, Valkstraat, Tempelstraat, Maasdijk en over het fietspad langs de A-73 naar Linden.
De route '30 km.' gaat in Overasselt linksaf via de Hoogstraat, Garstkampsestraat, IJkelaarstraat, Loksheuvelseweg, Vosseneindseweg, J.J. Ludenlaan, Dorpsstraat, Looistraat, J.J. Ludenlaan (parallelweg) en Rijksweg naar Nijmegen.
De routes '40 km.', '40 km. militair' en '50 km.' komen daarna vanuit Mook weer onze gemeente binnen en lopen via de Rijksweg naar Nijmegen. Bij de J.J. Ludenlaan voegen de '30 km.'-lopers zich weer bij de anderen.

Afsluitingen Heumen, Overasselt en Nederasselt
Tussen 05.00 en 11.00 uur zijn de genoemde wegen aan de westzijde van de A-73 afgesloten voor alle verkeer. De inwoners van Overasselt (bestemmingsverkeer) kunnen een deel van de afgesloten wegen wel gebruiken (zie omleidingen hierna).
Naast deze wegen zijn ook de toevoerwegen naar de route afgesloten. Inwoners van Heumen en Overasselt kunnen op beperkte schaal gebruik maken van een aantal (zie omleidingen hierna) afgesloten wegen.

Afsluitingen Malden en Molenhoek
De Rijksweg zal, evenals alle andere wandelwegen aan de oostzijde van de A-73, voor alle verkeer afgesloten zijn van 09.00 tot 16.00 uur. Alle toevoerwegen naar de Rijksweg, met uitzondering van Kloosterstraat en Raadhuisstraat, zijn afgesloten.

Omleidingen Nederasselt
Bestemmingsverkeer van en naar Nederasselt heeft weinig problemen als men vanaf Wijchen, via de Graafseweg, het dorp benadert.

Omleidingen Overasselt
In Overasselt is een omleidingsroute via de Zilverbergweg en Ewijkseweg. Er zijn op twee plaatsen oversteekpunten door de wandelroutes: Zilverbergweg-Tempelstraat en
Zilverbergweg-Kruisbergsestraat.
Overasselt kan men via 2 routes benaderen of verlaten:
- Via A-73 (afslag 3: Malden), Overasseltseweg, Valkstraat en Zilverbergweg.

- Via Broekstraat, Schoonenburgseweg, Ewijkseweg en Zilverbergweg. Het gebied Worsum is te bereiken via Sleeburgsestraat, Heegseveldweg en Overasseltseweg.
De routes worden gedeeltelijk ook door de wandelaars gebruikt, zodat hier voorzichtigheid is geboden.

Omleidingen Heumen
Heumen kan men bereiken of verlaten via Dorpsstraat, J.J. Ludenlaan en A-73 of via de Looistraat. De Dorpsstraat en de Looistraat worden ook door de wandelaars gebruikt, zodat voorzichtigheid geboden is.

Omleidingen Molenhoek
Evenals voorgaand jaar zijn alleen het industrieterrein Sluisweg en de Molenstraat in Molenhoek vanaf de A-73 via de Sluisweg bereikbaar. De oversteek Molenstraat/Stationstraat naar Molenhoek (gem. Mook) is afgesloten.
Molenhoek zelf is via Gennep en Groesbeek bereikbaar.

Omleidingen Malden
Malden is via Groesbeek (Biesseltsebaan, Groesbeekseweg) of via A-73 (afslag 2: Dukenburg), v. Boetbergweg, Weezenhof straten 90, 91, 92 en 93, Westerkanaaldijk, Burchtselaan, Blankenbergseweg (de Hoge Brug), Broekkant, Raadhuisstraat en Kloosterstraat bereikbaar.

Er is alleen bij het gemeentehuis een oversteekpunt over de Rijksweg.


---

Stokje voor zeven woningen Heumen

Er mogen - voorlopig althans - geen woningen worden gebouwd op het terrein van de vroegere garage Wijnakker aan de Dorpstraat in Heumen. De Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stak er een stokje voor naar aanleiding van een verzoek van de horeca-ondernemer die er tegenover woont. Deze ondernemer is bang dat hij straks de dupe wordt van de overlast die zijn café-cafetaria bezorgt als de woningen zo dicht voor zijn neus komen. Hij onderbouwde dat met een verwijzing naar normen die gemeenten doorgaans hanteren op advies van hun koepelorganisatie, de VNG.
De Voorzitter vindt dat de gemeente wel van die normen mag afwijken, maar dat moet dan wel met stevige argumenten gebeuren, vooral als de afstand zo klein is als in dit geval.
Een definitieve uitspraak moet nog volgen; de uitspraak van de Voorzitter is een voorlopige.

De gemeenteraad had in juni vorig jaar besloten de bouw van 7 woningen toe te staan op het terrein. De provincie heeft dat besluit in januari jl. goedgekeurd.


---

Internet via de kabel

Sinds vorige week is in Heumen internettoegang mogelijk via het kabelsysteem van de KabelTV Brabant Gelderland (KBG) dat in de gemeente de radio- en TV-signalen levert. KBG heeft als provider (leverancier van internetdiensten) Kabelfoon B.V. aangetrokken. Kabelfoon BV biedt verschillende abonnementen aan. Het goedkoopste kost de gebruiker f59,90 per maand. Daarvoor kan onbeperkt contact worden gezocht met Internet en aanverwante diensten. Bij de abonnementskosten komen nog het inschrijfgeld van f50,-- en een borg van hetzelfde bedrag voor een kabelmodem.
In de gemeente Heumen was de laatste tijd redelijk veel vraag naar deze voorziening. Intensieve gebruikers van internetdiensten waren grote bedragen kwijt aan telefoontikken. Die zijn nu niet meer nodig. Bovendien blijven met kabelinternet de telefoon- en radio- en televisiekanalen gewoon beschikbaar als een huisgenoot achter de pc zit.
Voor inlichtingen kan worden gebeld met het nummer van de provider 0800 522 3666. Schrijven kan ook: Kabelfoon B.V., Postbus 45, 2670 AA Naaldwijk. Het e-mailadres is info@kabelfoon.nl. De vereisten en voorwaarden zijn ook te vinden op www.kabelfoon.nl.


---

Ingrid Bruaset nieuwe wethouder

De gemeenteraad heeft op 28 juni Ingrid Bruaset-Schouten (VVD) benoemd tot wethouder. Zij volgt John Arts (PvdA) op die ongeveer een maand geleden aftrad.
Mevrouw Bruaset neemt de portefeuille welzijn over van haar voorganger.
Met name de fracties van de PvdA en Thonen spraken, hoewel ze met de benoeming instemden, enige vrees uit dat de inbreng van de VVD in het college zou kunnen leiden tot minder aandacht voor wijkopbouw en vrijwilligerswerk. Van de Berg zei in dat verband dat het college met VVD-ster Bruaset een "smal gezichtje" kreeg, waarop DGH-er van Elferen repliceerde met: "maar wel een lief".


---

B&W: bezwaar tegen snijden in vervoer

B&W gaan bij het KAN-bestuur bezwaar maken tegen het voorstel om per 6 januari van het volgend jaar te snijden in lijn 1 van het openbaar vervoer door Heumen. Volgend jaar steekt het Rijk meer geld in het openbaar vervoer in het westen van het land. Andere delen, waaronder het KAN-gebied, moeten daarvoor inleveren. Vorige week melden we reeds dat dat onder andere tot gevolg heeft dat per 6 januari 2002 lijn 1 (Molenhoek-Nijmegen) op de stille uren ('s avonds en op zondag) wordt geschrapt. Lijn 83 gaat op die uren op de route van lijn 1 rijden. Dat heeft tot gevolg dat er 's avonds en op zondag geen bus rijdt over het gedeelte van de Rijksweg tussen de Veldsingel en de Molensingel. Met hun bezwaar willen B&W bereiken dat het KAN bij het Rijk protesteert tegen de bezuinigen. Maar het college hoopt ook dat de voorgestelde regeling voor Malden kan worden teruggedraaid om te voorkomen dat inwoners van de westkant en uit het centrum van Malden straks naar de Veldsingel, de Randwijksingel of de Molensingel noemen om op de bus te kunnen stappen.


---

"Meld activiteiten aan voor autovrije dag"

Begin juni hebben buurt-. sport- , muziek- en andere organisaties een brief van het Duurzaamheidsplatform ontvangen over de autovrije dag op 22 juni 2001. Ook zijn op verschillende plaatsen posters
en brochures hierover verspreid.
De gemeente Heumen staat positief tegenover deelname aan de (Europese) autovrije dag op 22 september, maar de activiteiten moeten vanuit de burgers komen. Als voor die acties straten moeten worden afgesloten wil de gemeente meewerken. "Wat in Rome, Londen, Amsterdam, Athene, Berlijn en zelfs Buenos Aires, Bogotá, Bangkok en Tel Aviv kan, moeten wij in Heumen toch ook voor elkaar kunnen krijgen", zegt Marianne Blijleven van het platform. Daarom, zegt zij, "organiseer op 22 september iets leuks met de buurt of de club en laat snel weten of de straat (en welk deel daarvan) daarvoor nodig is". Het Duurzaamheidsplatform verzamelt alle initiatieven zodat daarvoor in één keer een vergunning kan worden aangevraagd. Aanmelden kan op telefoonnummer 358 83 63 of 358 06 94 (na 20.00 uur).


---

Start milieustraat op 1 september

Tot nu toe kende de gemeente Heumen een ophaalsysteem voor grof vuil. De ophaalwagen kwam zes maal per jaar langs. Nadeel van dit systeem was dat er geen scheiding van grof vuil mogelijk was. Dat maakte dit systeem erg duur en niet milieuvriendelijk.
Om die reden heeft het gemeentebestuur besloten om een milieustraat te starten waar grof vuil gescheiden kan worden aangeboden.

Per 1 september is die elke zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur open. Hij is te vinden aan de Ambachtsweg 10 in Malden. De bedoeling is dat het grof vuil van nu af aan gescheiden wordt aangeboden. Per hoeveelheid en per soort aangeboden afval is een bedrag verschuldigd. Aan de poort wordt vastgesteld om welk afval het gaat en er wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid. Er dient contant te worden betaald.
De volgende afvalstoffen kunnen worden ingeleverd: metalen, hout, tuinafval, textiel, wit- en bruingoed, puin, meubilair en vloerbedekking.
Tegen betaling van voorrijkosten en een bedrag per kilo aangeboden afval kan het grof vuil ook aan huis worden opgehaald.

In augustus wordt een speciale folder verspreid waarin het nieuwe inzamelsysteem van grof vuil nader wordt toegelicht.


---

Afval

Op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 juli worden de huisvuilzakken opgehaald en wordt de groene container geleegd. In de week erna wordt alleen de groene container geleegd.

hergebruik
Nog bruikbaar huisraad kunt u thuis laten ophalen door Kringloopbedrijf Het GOED. Het GOED dat is gevestigd aan de Burchtstraat 110 te Nijmegen, zamelt in onze gemeente al het herbruikbare huisraad in, zoals meubilair, boeken en platen, potten en pannen, snuisterijen, schilderijen, kleding, gordijnen en schoenen. Het bedrijf haalt ook alle hele apparaten op, zoals wasmachines, televisies, radio's, computers, lampen, fornuizen, boilers en kachels (wit- en bruingoed). Goederen worden op afspraak binnen een week opgehaald. Ze moeten, zonodig verpakt in dozen of zakken, op de begane grond staan. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer 645 69 04. Zelf naar de kringloopwinkel brengen kan ook. De chauffeur bepaalt uiteindelijk of het huisraad dat u aanbiedt nog bruikbaar is.

kleding
Nog bruikbare kleding kunt u brengen naar de Schakel aan de Eendenpoelseweg 6b, geopend op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. U kunt hier ook tweedehands kleding kopen. De opbrengst komt ten goede aan projecten in de derde wereld.


---

Vergunningen

A. Meldingen
Op 15 juni hebben B&W naar aanleiding van een melding bericht verstuurd dat de bouw kan plaatsvinden van een serre aan Kastanjelaan 40 (M2001-026).
M2001-026: serre, Kastanjelaan 40
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder C.

B. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 25 juni:
055/2001: kantoorruimte, De Toom 18

001/2001: woning en garage, Hollestraat 28c 056/2001: berging, Schutkolk 5
080/2001: tuinhuisje, Boterdijk 32
053/2001: uitbreiding woning, Eikendreef 1
067/2001: woning met garage, Grote Loef 12
090/2001: bouw dakkapel en uitbreiding bestaande kapel 140/2001: bouw dakkapel, De Schoren 17
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder A en B kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.


---

Korte berichten

hulpsecretarie dicht

Tijdens de zomervakanties is de hulpsecretarie in Overasselt gesloten. Er is geen bezetting tussen 1 juli en 1 september.


---

geen spreekuur

De burgemeester en de wethouders houden elke maandagavond van 17.00 tot 18.00 uur spreekuur. Wie dat wil kan dan zonder afspraak vooraf een onderhoud hebben met burgemeester Grienberger of de wethouders Van den Broek (openbare werken) of mevrouw Bruaset (welzijn en onderwijs). Op maandag 9 juli vervalt het spreekuur van wethouder De Graaff(ruimtelijke ordening en milieu).


---

Gemeentehuis en Vierdaagse

Op de dag van de intocht van de Vierdaagse, 20 juli, is het gemeentehuis gesloten.


---

Verspreiding gemeentegids

De komende weken wordt de gemeentegids 2001-2002 verspreid. Dat zal huis aan huis gebeuren in opdracht van de uitgever. Dat schakelt daarvoor een verspreidingsbureau in dat werkt volgens de zogenaamde "DMSA-regeling", een afspraak tussen verspreiders dat geen reclamedrukwerk wordt bezorgd bij mensen die aangeven daarvan verschoond te willen blijven. Omdat aan de gemeentegids veel adverteerders meewerken, komt de uitgave dan ook niet in brievenbussen waarop de nee-neesticker wordt aangetroffen. Gebruikers van zo'n sticker kunnen de gemeentegids uiteraard wel in bezit krijgen. Ze kunnen hem gratis afhalen in het gemeentehuis. In De Verbinding zal zo spoedig mogelijk worden gemeld wanneer dat kan.


---

Financiële regelingen voor zelfstandig ondernemers

De Bbz-regeling
Deze kent zes groepen ondernemers waaronder de starter, de gevestigde, de arbeidsongeschikte en de stopper. Elke groep kent soms specifieke financiële problemen, waarvoor men een beroep kan doen op de Bbz-regeling voor een bedrijfskrediet (soms deels niet terug te betalen) of tijdelijke inkomensondersteuning (mits ondernemer of diens gezin onder het minimuminkomen geraakt).

Ioaz-regeling
Deze zgn. 'VUT voor zelfstandigen' kent twee groepen ondernemers: oudere (55+) of arbeidsongeschikte (25-80%). Zij beëindigen hun bedrijf of zelfstandig beroep, omdat de inkomsten hieruit onvoldoende worden of omdat het bedrijf niet voortgezet kan worden. Voor informatie kunt u bellen met Leo Eijkhout van de gemeente, doorkiesnummer 358 82 59. E-mailen kan ook: lgeijkhout@heumen.nl .


---

Milieuvergunningen varkens- en paardenhouderij

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen hebben een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan:


- P. Thoonsen, Hatertseweg 16 te Malden. Het betreft een gehele revisievergunning voor een varkens- en paardenhouderij, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie A, nr. 1104, plaatselijk bekend Hatertseweg 16 te Malden;

- J. Haerkens-Verweij, Hatertseweg 6 te Malden. Het betreft een revisievergunning voor een paardenhouderij, gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie A, nrs. 1109 en 625, plaatselijk bekend Hatertseweg 6 te Malden.

waar in te zien?
De beschikking en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf 4 juli 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur terecht. De stukken zijn ook in te zien in de Openbare Bibliotheken, Kloosterhof 1 te Malden en Beatrixstraat 2 te Overasselt gedurende normale openingstijden.

beroepsmogelijkheden
Beroep tegen het besluit kan worden ingebracht door: a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die in de gelegenheid moesten worden gesteld advies uit te brengen met betrekking tot het geven van de beschikking; c. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
e. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

wanneer van kracht?
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór 16 augustus 2001 beroep wordt ingesteld en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8.3.1. van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking of het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de genoemde afdeling. De beschikking wordt niet van kracht voordat op zo'n eventueel verzoek is beslist.

Malden, 3 juli 2001.


---

Deel: ' Verkeersmaatregelen gemeente Heumen tijdens Vierdaagse 2001 '
Lees ook