Gemeente Hoorn

Verkeersmaatregelen rond Jeudje

Het gemeentebestuur en de buurtbewoners zijn het erover eens, dat de bouwactiviteiten op het Jeudje onvoorziene problemen op het gebied van de verkeersafwikkeling met zich meebrengen. Er is overlast van het bouwverkeer en er ontstaan geregeld gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers.
In aanvulling op het instellen van eenrichtingsverkeer op de Vollerswaal is een aantal extra maatregelen voorbereid.

Nieuwe maatregelen
1. Het verschuiven van het trottoir van de Vollerswaal richting plantsoen biedt de mogelijkheid om de rijbaan gedeeltelijk te verbreden. De gemeente wil deze mogelijkheid benutten om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Er blijft echter altijd een versmalling ter plaatse van huisnummer 60. 2. Ter plaatse van het Jeudje is het trottoir van de Pakhuisstraat verwijderd. Dit levert voor voetgangers die gebruik maken van de route tussen het centrum en de Vollerswaal onveilige situaties op. Hieraan komt een einde door het aanbrengen van twee zebrapaden in de Pakhuisstraat: één ter hoogte van de volière en één ter hoogte van Achter de Vest.
3. In de Pakhuisstraat geldt momenteel aan de zijde van de volière een parkeerverbod. Dit verbod wordt gewijzigd in een stopverbod. 4. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de bouwbedrijven die actief zijn op het Jeudje. Zo gaat het personeel voortaan parkeren op het terrein achter het Regionaal Avondcollege. Er mogen niet meer dan twee vrachtauto's tegelijk worden neergezet in de Pakhuisstraat op het gedeelte tussen de Vollerswaal en de Draafsingel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeersmaatregelen rond Jeudje gemeente Hoorn '
Lees ook