Gemeente Maassluis

21-8-2001

Verkeersmaatregelen sanering Vogelbuurt

Na de bouwvak is gestart met werkzaamheden voor de bodemsanering in een deel van de Vogelbuurt in Maassluis. Het gaat om dat deel van de Vogelbuurt dat is gelegen in het saneringsgebied Noord Nieuwlandsepolder Zuid, grofweg gesitueerd tussen de Uiverlaan, de Merellaan, het Lepelaarplantsoen en de Eksterstraat. In dit gebied zullen in de periode tussen augustus 2001 en maart 2002 zowel de tuinen als het openbaar groen worden afgegraven en vervolgens opgehoogd met schone grond. De sanering wordt uitgevoerd in opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Om de uitvoering van de de saneringswerkzaamheden mogelijk te maken, heeft de uitvoerder van het werk enkele verkeersmaatregelen getroffen. Vanaf week 34 kan het verkeer bijvoorbeeld enige hinder ondervinden op de Merellaan. Hier wordt tijdens de uitvoering van werkzaamheden ter hoogte van de woningen Merellaan 2-14 tijdelijk één rijbaan afgesloten. Het doorgaande verkeer in beide richtingen zal met verkeerslichten worden geregeld. Ook op het Lepelaarplantsoen kan het verkeer hinder ondervinden van de saneringswerkzaamheden. Hier zal één rijstrook tijdelijk worden afgesloten als de werkzaamheden dat noodzakelijk maken. Er zal dan slechts verkeer in één richting, naar de Uiverlaan, mogelijk zijn. Ook de Spechtstraat ter hoogte van de huisnummers 2-80, de IJsvogelstraat en de Eksterstraat worden tijdelijk straten waar slechts in één richting gereden kan worden. Dit wordt met name gedaan om sluipverkeer door de wijk te voorkomen. De Spechtstraat ter hoogte van de huisnummers 84-124 valt feitelijk buiten het saneringsgebied. Toch is ook hier tijdelijk slechts éénrichtingsverkeer mogelijk om het sluipverkeer zoveel mogelijk te weren.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen de Spechtstraat ter hoogte van de huisnummers 2-80, de Goudvinkstraat en de Zilvermeeuwstraat geheel of gedeeltelijk worden afgesloten voor het verkeer. De afsluitingen zullen worden aangegeven door middel van bouwhekken. Voor het bouwverkeer zullen er tijdelijk uitritten worden gemaakt van deze straten naar de Merellaan.

Deel: ' Verkeersmaatregelen sanering Vogelbuurt Maassluis '
Lees ook