Provincie Zeeland

Verkeersmaatregelen voor zwemwedstrijd Kanaal door Walcheren

Komende zondag, 2 september, worden op het Kanaal door Walcheren internationale zwemwedstrijden gehouden.
In verband daarmee is het fietspad tussen de Keersluisbrug in Vlissingen en de draaibrug in Souburg aan de westkant van het kanaal van half elf s morgens tot half zes s middags voor (brom)fietsers afgesloten. Het pad wordt dan gebruikt voor de organisatie, de deelnemers en het publiek.
Het fietsverkeer wordt in die tijd verwezen naar het pad aan de oostkant van het kanaal.

Het scheepvaartverkeer moet tijdens de wedstrijden rekening houden met twee stremmingen op hetzelfde kanaalvak. De stremmingen duren van elf uur tot half twee en van twee uur tot half vijf.

31 augustus 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 44/2001

Deel: ' Verkeersmaatregelen voor zwemwedstrijd Kanaal door Walcheren '
Lees ook