expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Verkeersonderzoek bij Zoetermeer

VERKEERSONDERZOEK BIJ ZOETERMEER

Op dinsdag 14 september 1999 van 06:00 - 10:00 uur worden kentekens genoteerd van automobilisten die op de A12 de aansluiting Zoetermeer in de richting Den Haag passeren. Aan de hand van het geregistreerde kenteken krijgen zo'n 500 passanten een enquêteformulier toegestuurd. Het noteren van de kentekens gebeurt door waarnemers die verdekt zullen worden opgesteld, zodat het verkeer geen hinder ondervindt van de waarnemers. De enquêtes zijn anoniem en de ingevulde vragenlijst worden volledig vertrouwelijk behandeld. De antwoorden worden uitsluitend voor dit verkeersonderzoek gebruikt

Het onderzoek geschiedt in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie. De bedoeling is om de mening van de weggebruiker te vragen over de maatregelen die het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) op dit deel van de A12 uitvoert, zoals opzwaaien, handmatig doseren, invoegstrook verlengen en het bevorderen van ritsen. De enquête is onderdeel van een onderzoek waarbij ook de effecten op de verkeersafwikkeling worden gemeten. De planning is om deze studie half januari 2000 gereed te hebben. Het rapport is dan ook bij de Adviesdienst Verkeer en Vervoer beschikbaar.

Bovengenoemde maatregelen van het KLPD komen voort uit de extra inzet van verkeersassistenten. In het kader van Samen Werken aan Bereikbaarheid (SWAB) is hierover door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie in 1998 voor vijf jaar een convenant afgesloten. In dat convenant is afgesproken dat het KLPD extra personeel kan werven en inzetten om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren. Deze verkeersassistenten worden gedurende de ochtend- en avondspits ingezet op verschillende file-gevoelige trajecten om de doorstroming te verbeteren.

In het convenant is geregeld dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt wat de effecten van al deze maatregelen zijn. Het doel is om de verkeersassistenten zo effectief mogelijk in te zetten. In de loop van deze vijf jaar worden daarom verschillende evaluatiestudies uitgevoerd. Deze enquête maakt daar deel van uit.

Simone Braun, 070- 351 7116
Han Schouten (AVV) , 010-2825604

13 sep 99 10:09

Deel: ' Verkeersonderzoek bij Zoetermeer '
Lees ook