Gemeente Ede

inzetten bij evenementen

Persbericht gemeente Ede, nummer 112 van 29 mei 2002 Verkeersregelaars verplicht inzetten bij evenementen Op 1 mei 2000 is een nieuwe regeling in werking getreden over het regelen van verkeer bij evenementen. Deze wijziging heeft verregaande consequenties voor de organisaties van evenementen. Het verkeer regelen met vrijwilligers behoort alleen nog tot de mogelijkheden als deze mensen gecertificeerd verkeersregelaar zijn. Dit betekent dat de vrijwilligers een cursus moeten volgen. Het certificaat wat ze daarbij krijgen moeten ze bij zich hebben bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Maar de verkeersregelaars moeten ook aan andere eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld het dragen van een verkeersveiligheidsvestje met de opdruk `verkeersregelaar`. Landelijke regelgeving In het verleden werden dikwijls vrijwilligers ingezet om het verkeer te regelen bij evenementen zoals bijvoorbeeld wandeloptochten, fietstochten, de intocht van Sint Nicolaas en straatparades. Dit waren veelal mensen die naar eigen inzicht en vanuit goede bedoelingen het verkeer regelden. Door wijziging van landelijke regelgeving is dit niet meer mogelijk. Voordat een evenement kan plaatsvinden moet de organisatie toestemming vragen bij de gemeente. Deze zal een vergunning afgeven waarin staat vermeldt dat de desbetreffende organisatie dient te voldoen aan voorwaarden zoals aangegeven in de Regeling Verkeersregelaars. Ook moet de organisatie met de politie overleggen over het aantal in te zetten verkeersregelaars. Verlengstuk politie
De verkeersregelaars worden sinds mei gezien als verlengstuk van de politie en moeten daarom aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben o.a. betrekking op opleiding, kleding en verzekering. De organisaties mogen alleen gecertificeerde verkeersregelaars inzetten. Dit kunnen ingehuurde gespecialiseerde mensen zijn. Een andere mogelijkheid is het inzetten van eigen mensen die een korte opleiding hebben gevolgd. Daarnaast moet de verkeersregelaar een oranje fluorescerend hes dragen met daarop het woord verkeersregelaar. Hieraan zijn wettelijke eisen gesteld. De verkeersregelaar mag gebruik maken van een fluit en bij duisternis van een lamp met kegel. De verkeersregelaar mag nooit gebruik maken van een stopbord. Verzekering
De organisatie moet zelf zorgen voor de (verplichte) verzekering van verkeersregelaars. Deze verzekering moet minimale dekking bieden voor wettelijke aansprakelijkheid, zaak- en persoonsschade en huishoudelijke hulp. De verzekering moet minimaal een maand voorafgaand aan het evenement afgesloten worden.
---

NOOT VOOR DE REDACTIE
Nadere informatie bij communicatieadviseur Mildred Top, tel. (0318) 68 08 18.

technische realisatie:
Terrazur

Deel: ' Verkeersregelaars verplicht inzetten bij evenementen Ede '
Lees ook