Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO027
Datum: 2 februari 2000

Verkeerssituatie P.C. Hooftlaan gewijzigd

Het gemeentebestuur van Maassluis heeft enige tijd geleden besloten dat de P.C. Hooftlaan, de verbindingsweg van de Laan 1940-1945 naar de binnenstad van Maassluis, wordt aangewezen als verkeersader. Dat betekent dat de verkeerssituatie op deze weg gaat wijzigen. Een deel van deze wijzigingen is inmiddels doorgevoerd.

Voorheen had al het verkeer dat van rechts uit de zijstraten kwam voorrang op het rechtdoorgaande verkeer op de P.C.Hooftlaan. Op de rijrichting van de Laan 1940-1945 naar de binnenstad is dit nu veranderd. Op de kruisingen met de G.A. Brederolaan en de Mgr. W.M. Bekkerslaan zijn nu uitritconstructies aangelegd. Daar waar deze straten aansluiten op de P.C. Hooftlaan zijn de fietspaden verhoogd. Dat houdt ook in dat het verkeer dat uit deze beide straten komt voorrang moet verlenen aan al het verkeer op de P.C. Hooftlaan, dus niet alleen aan het van rechts komende verkeer. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude situatie.

Voorrang
Het verkeer dat van de Lange Boonestraat in de richting van de Laan
1940-1945 rijdt, moet nog wel voorrang verlenen aan het verkeer dat van rechts uit de zijstraten komt. Ook bij deze straten zal op termijn de voorrangssituatie worden gewijzigd door het aanleggen van uitritconstructies. Dat kan echter pas gebeuren als de achterliggende straten zijn aangewezen en ingericht als 30 km zone. Op dit moment is dat nog niet het geval, maar deze herinrichting zal naar verwachting nog dit jaar plaatsvinden. Omdat het gebied rondom de G.A. Brederolaan en de Mgr. Bekkerslaan al wel is ingericht als 30 km zone, is aan deze zijde van de P.C. Hooftlaan de voorrangssituatie wel reeds gewijzigd. Borden zullen de weggebruikers attenderen op deze wijziging in de voorrangssituatie. Het verkeer wordt verzocht hier rekening mee te houden.

Laatste wijziging: 02 February 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Verkeerssituatie P.C. Hooftlaan in Maassluis gewijzigd '
Lees ook