Ingezonden persbericht

Verkeersslachtoffers slecht af bij alarmcentrales van verzekeraars

Parlement zeer bezorgd

Door het onnodig doordrukken van marktverkleinende afspraken zijn de Nederlandse Alarmcentrales en Verzekeraars verantwoordelijk voor vermindering van het aantal bergingsbedrijven en daarmee sterke verhoging van de verkeersonveiligheid in acute letselsituaties. Bijkomende gevolgen zijn ondermeer langere files, minder kwaliteit en het te verwachten faillissement van tientallen takelbedrijven. De minister grijpt niet in.


Van een overeengekomen totaal van 231 in 1999 willen de Verzekeraars cq Alarmcentrales per 1 april 2004 er nog maar ongeveer 150 inschakelen.

Na 2 jaar kamerdebatten volgt op 16 maart 2004 een wellicht laatste behandeling in de Tweede Kamer. Geschilpunt is hier met name dat Minister Karla Peijs geen directe verantwoordelijkheid ziet, hier in te grijpen omdat zij geen partij is/wil zijn. Dit lijkt volgens de wet onjuist.
De Staat is primair verantwoordelijk voor de veiligheid van alle burgers, de doorstroming op alle wegen en specifiek is Rijkswaterstaat op de hoofdwegen directe, initiërende en soms betalende partij bij Incident Management.
De door het Verbond van Verzekeraars vorige week met veel tamtam aangekondigde nieuwe opzet is in het geheel niet nieuw. Het systeem blijft nl. op dezelfde manier ingevuld met alleen wat andere partijen. De beoogde tijdswinst is jaren geleden al gerealiseerd en voegt nu helemaal niets toe. De regeling lijkt verder onwettig vanwege kartelvorming en het dreigement van niet-betaling door verzekeraars.
 Dinsdag 16 maart 2004 13.15 uur Petitie aanbieden Buitenhofzijde 13.30 uur Persconferentie BVB perscentrum Nieuwspoort 15.30 uur Plenaire behandeling Tweede Kamer 
Bergers gaan op 16 maart 2004 naar Den Haag om de behandeling van deze zaak, over slachtofferveiligheid, kwaliteit en hun bestaansrecht, te volgen. In de bijlage presenteert de BVB een open voorstel, het "plan DHB 2004", om tot duurzame herstructurering gericht op snelheid en veiligheid te komen.

Deel: ' Verkeersslachtoffers slecht af bij alarmcentrales van verzekeraars '
Lees ook