Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Verkeersveilige dag op 25 februari in West-Vlaanderen Brugge, 25/2/2000

De verkeersveilige dag wordt dit jaar reeds voor de derde maal in West-Vlaanderen georganiseerd.

Aanleiding voor het organiseren van een jaarlijkse verkeersveilige dag is de herdenking van de rampen op de E17 in Nazareth in 1996 en in Rekkem in 1998.

Zowel in de provincie Oost-Vlaanderen als in West-Vlaanderen doen de Provinciegouverneurs een beroep op de medewerking van de politiediensten om op die dag extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid. Dit gebeurt door het organiseren van grootschalige snelheidscontroles, het controleren van de afstand tussen vrachtwagens op snelwegen en diverse lokale initiatieven.

De rijkswacht en heel wat politiezones hebben hun medewerking toegezegd.

De campagne zal net als de vorige jaren naast een repressief luik ook een preventief luik omvatten. Om de weggebruikers te sensibiliseren zal de brochure Te snel = gevaarlijk ... en duur van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid op grote schaal worden verspreid.

Het bekendmaken van dit initiatief via de media benadrukt het preventieve karakter van deze Verkeersveilige Dag.

Deel: ' Verkeersveilige dag in West-Vlaanderen '
Lees ook