Provincie Groningen


Groningen, 20 oktober 1999 Persbericht nr.216

Binnen twee jaar twee rotondes om doorstroming op N387 te verbeteren

Verkeersveilige oplossing voor aansluiting A7 - Knijpsbrug

Gedeputeerde Staten stemmen in met een plan om binnen twee jaar de aansluiting A7 - N387 (Knijpsbrug) bij Hoogezand te verbeteren. Samen met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer en Rijkswaterstaat, directie Noord Nederland is er een plan opgesteld om de verkeersveiligheid op dit punt aan te pakken en de kruispunten overzichtelijker te maken. Er komt een dubbele rotonde, een aan de zuidkant en een aan de noordkant van de A7. Daarnaast wordt het verkeer dat van de Rijksweg-west komt via de rotonde op de N 387 geleid. Volgend jaar beginnen de werkzaamheden aan de zuidkant van de A7, het jaar daarop starten de werkzaamheden voor de noordelijke rotonde. Over de precieze plaats van deze rotonde vindt nu nog overleg plaats tussen de vier partners.

Verkeersveiligheid

Het kruispunt A7 - N387 bestaat uit 4 aansluitingen: de noordelijk en zuidelijke op- en afriten van de A7, de Rijksweg-west en Knijpslaan- parallelweg. In periode van 1993 tot en met 1997 zijn er op deze vier aansluitingen 49 ongevallen gebeurd, 11 met letsel. Vandaar dat de partijen een onderzoek uitvoerden om deze aansluitingen verkeers-veiliger te maken. Daarnaast is ook gekeken naar de ontsluiting van het bedrijventerrein 'Rengers' en de parallelweg waar de carpoolplaats is. Door de aanleg van twee rotondes hopen de partijen voor beide problemen een oplossing gevonden te hebben.

De kosten voor dit totale project bedragen ruim f 2.000.000,-. Dit bedrag wordt verdeeld over de vier partijen, daarnaast wordt er een deel betaald uit de gebundelde doeluitkering 2000.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Verkeersveilige oplossing voor aansluiting A7 - Knijpsbrug '
Lees ook