Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 12 januari 1999

Verkennend bodemonderzoek Elektraweg

In de raadsvergadering van 8 december 1998 heeft de raad besloten een perceel aan de Elektraweg aan te kopen ten behoeve van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Daarbij is het voorbehoud gemaakt dat, indien voor de overdracht zou blijken dat de grond verontreinigd zou zijn, van de overdracht afgezien kon worden. Inmiddels is uit een verkennend bodemonderzoek gebleken dat er een bodemprobleem is (olie en koper). Geadviseerd wordt nader onderzoek te doen naar deze twee verontreinigingen. De eigenaar van de grond is op de hoogte gesteld en de overdracht van de grond is tot nader order uitgesteld.

Laatste wijziging: 14 January 1999

Deel: ' Verkennend bodemonderzoek Elektraweg Maassluis '
Lees ook