Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Verkiezing Nachtburgemeester

Amsterdam, 7 februari 2003

Op woensdag 19 februari 2003, wordt in Paradiso de Nachtburgemeester van Amsterdam gekozen. De verkiezing is een initiatief van GroenLinks Amsterdam-Centrum om het nachtleven van Amsterdam een nieuwe impuls te geven.

Dreigt Amsterdam zijn positie als internationaal uitgaanscentrum te verliezen nu er steeds meer aandacht is voor handhaving en controle? Handhaving en controle blijven belangrijk, maar het zijn middelen die een prettig en veilig uitgaansleven mogelijk maken en geen doelen op zich.

De Nachtburgemeester moet een brug slaan tussen de verschillende cultuuruitingen in de Amsterdamse Binnenstad en is de schakel tussen al die groepen en mensen die bezighouden met cultuur. De Nachtburgemeester wordt een stem voor al die inspirerende initiatieven die het centrum van Amsterdam een bruisend en cultureel hart geven. Iemand die Amsterdam wederom op de kaart kan zetten als internationaal uitgaanscentrum waar 'het' gebeurt.

De nachtburgemeester wordt gekozen voor een periode van drie jaar. Inmiddels zijn er negen kandidaten voor het nachtburgemeesterschap, zie ook bijgevoegde kandidatenlijst. Deze zullen zich op 19 februari 2003 tussen 22:00 en 23:00 presenteren. Van 23:00 tot 24:00 is er een debat met de kandidaten en de panelleden over het belang van een goede nachtcultuur in Amsterdam en de mogelijke rol van de Nachtburgemeester daarin.

De verkiezing vindt plaats rond middernacht. Een panel van 6 deskundigen op het gebied van nachtcultuur van Amsterdam en het publiek (als zevende deskundige) kiezen de winnaar. Het panel bestaat uit verschillende disciplines die met de nachtcultuur te maken hebben, zoals cafés, theaters, discotheken, kunstenaars, broedplaatsen en muzikanten.

Het panel bestaat uit:
100% Isis - deejay
Johan Scheepsma - directeur van de GRAP (Groepen Raad Amsterdamse Popmuziek) Paul Hermanides - directeur Arena en voorzitter Amsterdams Discothekenoverleg Metje Blaak - Rode Draad (belangenorganisatie voor prostituees) en horeca ondernemer Melle Daamen - directeur Stadsschouwburg
Bert Janmaat - algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad

De meest recente informatie is te vinden op de websites www.groenlinksamsterdam.nl/binnenstad of op www.nachtburgemeestervanamsterdam.nl.

Voor de redactie
Inlichtingen: Fractie GroenLinks Amsterdam-Centrum, tel: 020 - 552 4532 Marco de Goede, Raadslid, tel: privé 020-423 16 21 / 06-44 568 133

"Waarom een nachtburgemeester?"

'Omdat het belangrijk is om de positieve kanten van een bloeiende horeca- uitgaans- en alternatieve nachtcultuur voor het voetlicht te brengen', aldus de initiatiefnemer Marco de Goede.

De discussie over de horeca betreft voornamelijk het thema overlast. Zeker: Overlast van horeca en hun bezoekers moet worden tegengaan. Maar Amsterdam Centrum is geen Tuitjenhorn. Er moet plaats zijn voor culturele diversiteit: kunstenaars, broedplaatsen, underground en kleine ondernemers moeten ruimte krijgen zich te ontplooien. Amsterdam heeft als culturele hoofdstad een bruisende, inspirerende dag- en nacht-cultuur nodig, waarin cultuur in al zijn facetten aan bod komt. De platte patatcultuur, de brallende Britten en rondpissende provincialen, willen wij inruilen voor een bruisend cultuur nachtleven waarin kruisbestuiving mogelijk is tussen verschillende culturele stromingen.

Horeca en nachtcultuur lijken in de politieke discussie soms synoniemen te worden voor overlast. Hoewel overlast altijd moet worden vermeden, moeten regels niet gebruikt worden om initiatieven en nieuwe activiteiten de nek om te draaien, of dat nu paaldansen is in een café, bingo in een soos, een house feest of een tangosalon. Je kunt geen bloeiende dagcultuur verwachten als je het nachtleven en de nachtcultuur verwaarloost. Als je een culturele hoofdstad wilt zijn, moeten horeca, ondernemers, kunstenaars en broedplaatsen ook de mogelijkheid krijgen die initiatieven te ontplooien die daarbij horen.

De Nachtburgemeester kan het politieke en maatschappelijke debat aanzwengelen, dat nodig is om de binnenstad levendig te houden. Om het evenwicht tussen bewoners, bezoekers en bedrijven te bewaren of te herstellen. Er moet een dialoog gestart worden, tussen de verschillende instellingen, ondernemers en gemeente om tot goede afspraken te komen om het voor bewoners, bezoekers en ondernemers zo prettig mogelijk te maken om in het centrum te zijn.

Kortom:
Nieuwe initiatieven om het nachtleven leuker te maken moeten worden gestimuleerd. Andere, kwalitatief goede vormen van vermaak zijn een aanwinst voor de stad. Kleine, wellicht niet commercieel haalbare initiatieven mogen niet worden verdrongen naar de randen van de stad maar verdienen steun van de gemeente. Handhaven, regels stellen en optreden zijn belangrijk, maar het zijn middelen, geen doelen. Horecaondernemers die te veel overlast veroorzaken moeten daarop worden aangesproken en indien nodig worden aangepakt.

Kandidatenlijst Nachtburgemeester

Fabiola, levend kunstwerk 020-6226281 fab6iola@hotmail.com 'Wil democratisch door het volk gekozen worden'

Siep de Haan, Gay Parade 020-6208807 siepdehaan@planet.nl 'Wil overal de regenboogvlag uithangen in de stad'

Eelko Anceaux, Chemistry eelko@chemistry.nl
'Wil zo spoedig mogelijk de stadsdelen afschaffen'

Mick Boskamp 020-4275053 m.boskamp@sanoma-uitgevers.nl 'Vindt dat de Burgemeester en wethouders nauwelijks weten wat er zich in nachtelijk Amsterdam afspeelt'

Hugo Braakhuis 020-6207622 heugemeug@yahoo.com
'We moeten terug op de kaart!!'

Eli van Rhoon 020 6647812 delfaou@yahoo.com
'Wil een onafhankelijke Nachtburgemeester worden voor alle Amsterdammers'

T-Roy t-roy@txxx.tv
'Check mijn website www.txxx.tv om te weten wie ik ben'

'De Nachtwacht', een groep mensen onder leiding van Anne Hemker, waaronder deejay Joost van Bellen, die samen een commissie voor de nacht willen vormen. 020-6270323 Anne@hemker.nu

Natascha Hagenbeek 06-44504974 hallo@natascha.net
'Ik kies voor diversiteit!'

Opmerking voor de redactie:
In de lijst hierboven vindt u de namen van alle kandidaten. U kunt contact met hen opnemen via telefoon of e-mail. We verzoeken u de telefoonnummers en emailadressen vertrouwelijk te behandelen, deze zijn niet voor publicatie.

VOORLOPIG PROGRAMMA

woensdag 19 februari 2003

locatie: Paradiso, Weteringschans 6-8, 1017 SG, Amsterdam

telefoon: 020-6264521

Entree: gratis tussen 21.00-22.00, na 22.00 E 5,-

21.00 - 22.00 Opening Grote zaal

Bingo voor wie wil

22.00 - 22.10 Opening avond
Opening door Marco de Goede, Raadslid GroenLinks Amsterdam Centrum

22.10 - 22.45 Presentatie Kandidaten

Multimediale presentatie van de kandidaten

23.00 - 23.45 Debat
Debat met de panelleden en de kandidaten over de nachtcultuur in Amsterdam.

24.00 - 00.30 En de Nachtburgemeester is.....
Verkiezing en eerste optreden van de Nachtburgemeester

00.30 - 04.00 Eighties Party

Tussendoor zullen er ook nog diverse acts plaatsvinden

---- --

Deel: ' Verkiezing Nachtburgemeester van Amsterdam '
Lees ook