Gemeente Wervershoof


Menu - Actueel-Nieuws
23/12/2002 - Verkiezing Provinciale Staten

De burgemeester van Wervershoof maakt het volgende bekend:
1. Op dinsdag 27 januari 2003 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten plaatshebben.
2. De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling
(model H 9)

- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke
groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door
samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen
daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een
lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling
kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar bij het taakveld Burgerzaken in het
gemeentehuis.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden door de medewerksters van het taakveld Burgerzaken verstrekt.

Deel: ' Verkiezing Provinciale Staten in Wervershoof '
Lees ook