Gemeente Den Helder

Datum : 19 januari 1999 Onderwerp :

Verkiezing provinciale staten op 3 maart

Op woensdag 3 maart 1999 vinden er statenverkiezingen plaats. U kunt dan stemmen op de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland; de leden van provinciale staten.

Nu lijkt 3 maart nog ver weg, maar omdat de gemeente Den Helder hoofdstembureau is van een groot district in de provincie, besteden we op deze pagina nu al aandacht aan deze verkiezingen.

Zo kunt u in de eerste week van februari de oproepingskaarten voor de verkiezingen in de bus verwachten. Daarbij zijn twee zaken van belang. Het is namelijk mogelijk om u stem voor de provincie uit te brengen in een ander stembureau dan op uw oproepingskaart staat vermeld. Daarnaast kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Natuurlijk gelden hiervoor bepaalde regels. Daarom besteden wij in dit artikel aandacht aan deze onderwerpen.

In februari kunt u meer lezen over over de verkiezingen voor de provinciale staten.

KANDIDATENLIJSTEN PROVINCIE

Op vrijdag 22 januari, stelt de voorzitter van het hoofdstembureau in een openbare zitting die om 16.00 uur begint, de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van de provincie Noord-Holland definitief vast. Vindt u het leuk hierbij aanwezig te zijn? U bent van harte welkom in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Misschien bent u op 3 maart niet in staat zelf uw stem uit te brengen. Geen nood. U kunt iemand anders vragen voor u te stemmen. Dat is dan een zogenaamde volmachtstem. U kunt hiervoor kiezen uit twee procedures.

U kunt de machtiging schriftelijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Hiervoor zijn gratis formulieren verkrijgbaar, die u uiterlijk op 17 februari 1999 weer moet inleveren bij Burgerzaken. Degene die voor u stemt mag geen toestemming hebben om in een stembureau naar keuze aan de stemming deel te nemen. De gemachtigde moet op dinsdag 19 januari 1999 in Den Helder als kiezer zijn geregistreerd en ontvangt namens u een volmachtbewijs. Hij of zij moet uw stem tegelijkertijd met die van hem of haar uitbrengen.

U kunt ook iemand machtigen door hem of haar op de dag van de verkiezing uw oproepingskaart volledig ingevuld - met handtekening op de daarvoor bestemde plaats - mee te geven. Degene die voor u stemt moet dan op 19 januari 1999 ook in uw stemdistrict als kiezer staan geregistreerd.

Overigens mag niemand voor meer dan twee andere kiezers stemmen. Wanneer u iemand anders heeft gemachtigd namens u te stemmen, dan kunt u die volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

STEMBUREAU NAAR KEUZE

Misschien ziet u aankomen dat u niet in staat bent om te gaan stemmen op het stembureau dat op uw oproepingskaart staat vermeld. In dat geval kunt u uw oproepingskaart laten omzetten in een kiezerspas. Hiermee kunt u op elk stembureau in de gemeente uw stem uitbrengen. Voor het aanvragen van een kiezerspas zijn bij de afdeling Burgerzaken gratis formulieren verkrijgbaar. U moet het ingevulde formulier samen met uw oproepingskaart uiterlijk op 17 februari 1999 indienen bij de gemeente waar u op dinsdag 19 januari 1999 als kiezer staat geregistreerd. U krijgt geen kiezerspas wanneer het u is toegestaan om bij volmacht aan de stemming deel te nemen.

U kunt ook mondeling vragen in een stembureau naar keuze te mogen stemmen. Meldt u zich dan uiterlijk op 26 februari met uw oproepingskaart bij de balie van de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u op dinsdag 19 januari van dit jaar als kiezer staat geregistreerd.

Meer informatie krijgt u bij bureau Verkiezingen van de afdeling Burgerzaken in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. De loketten zijn geopend van 8.00 tot 14.00 uur, donderdags óók van 17.00 tot 20.00 uur. Het bureau is telefonisch bereikbaar via nummer 671 666.

_________________________________________________________________

©SDRN last update: 19-01-99

Deel: ' Verkiezing provinciale staten Nrd Holland in Den Helder '
Lees ook