Gemeente Smallingerland

Verkiezingen Provinciale Staten
12 februari 2003

In week 7 zijn de oproepingskaarten voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten verzonden. Deze zijn gezonden naar alle kiesgerechtigde personen die op 27 januari 2003 (de dag van de kandidaatstelling) in de bevolkingsadministratie van de gemeente Smallingerland stonden ingeschreven.

De verkiezingen worden gehouden op dinsdag 11 maart 2003. De stembureaus zijn die dag geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Toegankelijkheid van de stembureaus
Alle stembureaus in onze gemeente zijn toegankelijk voor minder-validen. Het gemeentehuis, de wijkcentra, de dorpshuizen en de verzorgingscentra zijn uiteraard al goed toegankelijk; voor de overige gebouwen, die dienst doen als stembureau, zijn voor de verkiezingen speciale voorzieningen getroffen.

Stemmen in een ander stembureau
Omdat het deze keer om een provinciale verkiezing gaat, kunt u, als u daarom verzoekt, in iedere andere gemeente in Friesland uw stem gaan uitbrengen. Hoe gaat dat in zn werk?
Een mondeling verzoek : t/m uiterlijk donderdag 6 maart a.s. bij het loket van Burgerzaken in het gemeentehuis; u komt dan zelf naar het gemeentehuis en u neemt uw oproepingskaart mee. Een schriftelijke aanvraag: t/m uiterlijk dinsdag 25 februari a.s. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken, tel. 581239.

Stemmen bij volmacht
U kunt iemand anders machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor zijn de volgende mogelijkheden:
1. Het is iemand met een oproepingskaart voor hetzelfde stembureau dan u (bijvoorbeeld uw partner, die op hetzelfde adres woont). U kunt op de achterkant van uw oproepingskaart een machtiging invullen. Zowel de volmachtgever (dat bent u) als de gemachtigde plaatsen hier hun handtekening. De gemachtigde kan de volmachtstem alleen uitbrengen tegelijk met zijn of haar eigen stem.
2. Het is iemand met een oproepingskaart voor een ander stembureau in Friesland. In dit geval is er een volmachtbewijs nodig, zodat de gemachtigde de volmachtstem tegelijk met zijn of haar eigen stem uit kan brengen in dat andere stembureau. Een volmachtbewijs kan t/m uiterlijk dinsdag 25 februari a.s. aangevraagd worden via een formulier dat verkrijgbaar is bij de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis; het verzoekschrift moet uiterlijk op die datum volledig ingevuld en ondertekend zijn ingeleverd.

Naast de eigen stem mag iemand maximaal twee volmachtstemmen aannemen. Alle volmachten moeten altijd gelijk moet de eigen stem worden uitgebracht.

Deel: ' Verkiezingen Provinciale Staten in Smallingerland '
Lees ook