Provincie Gelderland


Verkiezingsavond in het Gelderse provinciehuis

25 februari 1999

Nr. 99-073

Als op 3 maart de stembureaus sluiten, opent het Gelderse Provinciehuis zijn deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten. Naast de presentatie van de uitslagen, zijn er interviews, debatten, muziek en de opnamen van de live-uitzending van TV Gelderland.

Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom in het Huis der Provincie Gelderland aan de Markt 11 in Arnhem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, mevrouw E. Willink, tel. (026) 359 90 15, e-mail: e.willink@prv.gelderland.nl

Deel: ' Verkiezingsavond in Gelders provinciehuis '
Lees ook