Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 52, 1 mei 2002

Woensdag 15 mei:
Verkiezingsavond in hal gemeentehuis

BARENDRECHT Op woensdag 15 mei 2002 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. In het hele land zijn de stembureaus open vanaf s morgens half acht tot negen uur s avonds. In Barendrecht zijn 17 stembureaus voor in totaal 25.280 stem-gerechtigden. Barendrecht behoort overigens tot kiesdistrict 14 (Dordrecht). Wie precies wil weten hoe er in Barendrecht gestemd is, kan woensdagavond 15 mei terecht in het gemeentehuis (ingang Rijnstraat). Die avond is er namelijk vanaf 21.00 uur een speciale verkiezingsavond, waarop burgemeester Van de Wouw de Barendrechtse resultaten bekend zal maken. Verder is het ook mogelijk om via een groot scherm de landelijke uitslagen en ontwikkelingen te volgen.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen mag iedere Nederlander van 18 jaar en ouder stemmen; ook zij die in het buitenland wonen. Iedereen die tot deze groep behoort heeft inmiddels een oproepingskaart met het adres van zijn of haar stembureau ontvangen. In Barendrecht wordt er op alle bureaus gestemd met behulp van een stemcomputer. Het stemmen zelf is geheim en daarom is de computer zo opgesteld dat er voldoende privacy is.

Kiezerspas en volmacht

Wanneer een kiesgerechtigde bij een ander stembureau wil stemmen dan bij het bureau dat op zijn of haar oproepingskaart is aangegeven, dan kan dat. Daarvoor kan men tot en met vrijdag 10 mei persoonlijk naar het gemeentehuis komen om de oproepingskaart te laten omzetten in een kiezerspas. Met een dergelijke kiezerspas kan vervolgens bij ieder ander stembureau in Nederland worden gestemd. Let wel: Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) is het gemeentehuis gesloten en vrijdag 10 mei is het gemeentehuis speciaal voor de verkiezingen alleen tussen 9.00 en 12.30 uur geopend. Daarnaast is het ook mogelijk om iemand uit hetzelfde stemdistrict een volmacht te geven. Daarvoor moet de achterkant van de oproepingskaart volledig worden ingevuld. Overigens kan een reeds afgegeven kiezerspas niet worden teruggedraaid en ook niet worden omgezet in een volmacht.

Tweede Kamer, regering en kabinet

De Tweede Kamer is de plek waar 150 vertegenwoordigers van het Nederlandse volk in grote lijnen vastleggen hoe onze samenleving eruit ziet. De 150 volksvertegenwoordigers maken nieuwe plannen en leggen die, samen met de regering, vast in notas en wetten. Daarnaast controleert de Tweede Kamer het werk van de regering en kan zij als zij niet tevreden is ministers ter verantwoording roepen. Op dit moment zijn er vijftien ministers. Samen met de Koningin vormen zij de regering. Iedere minister heeft zijn of haar eigen onderwerpen. De minister-president (premier) is voorzitter van de ministerraad. Hij bewaakt de eenheid van het beleid van de regering. Nederlandse kabinetten dat zijn de ministers samen met de staatssecretarissen zijn altijd samengesteld uit meer dan één partij. Samen vormen de partijen die meeregeren de zogenoemde regeringscoalitie. De partijen die niet in de regering zitten heten samen de oppositie. Zij kijken kritisch mee naar het beleid en het bestuur van de regeringspartijen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen of over stemmen kan men terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Barendrecht: (0180) 698 223. Maar op internet is ook genoeg informatie te vinden: Bijvoorbeeld op
www.ukomttochook.nl of op www.overheid.nl. Op die sites staan tevens de links naar de websites van alle politieke partijen.

Einde persbericht nummer 52

Deel: ' Verkiezingsavond in hal gemeentehuis Barendrecht '
Lees ook