Debat Landschapsbescherming op Wieringen met gebiedsgericht beleid
18 februari

In de strijd voor de provinciale verkiezingen sturen politieke partijen hun lijstaanvoerders naar het debat over landschapsbescherming op Wieringen. Gebiedsgericht beleid is het paradepaardje van de Provincie Noord-Holland, maar het paard is een beetje ziek. Waar gaat het om? De hoofdvraag van het debat is hoe de Provincie zich kan inzetten voor het landschap in Wieringen. Wieringen is twee jaar geleden gekozen als pilotproject voor 'gebiedsgericht beleid'. Bedoeling van dit beleid was om een groot draagvlak vanuit de regio te krijgen voor een beleid dat ruimtelijke ordening, landbouw, milieuhygiëne, recreatie en toerisme in één gebiedsgericht plan verenigt. Dit klinkt goed, maar het dreigt mis te lopen in de uitvoering. De Provincie is een doelgroepenoverleg ingegaan zonder vooraf duidelijk te bepalen wat haar doelen, tijdslimieten en randvoorwaarden zijn. Ondertussen is het gebied vogelvrij, omdat het bestemmingsplan verouderd is en het bodembeschermingsbeleid pas van kracht kan worden als het gebiedsgericht beleid is goedgekeurd. Resultaat is dat er geduldig wordt overlegd, terwijl ondertussen waardevolle graslanden worden omgezet in akkerbouwgrond.

Wat kan en moet de Provincie ondernemen om het landschap van Wieringen te beschermen? Hoe kan het gebiedsgericht beleid hieraan bijdragen? Daarover debatteren deskundigen en politici. Dit debat is interessant voor inwoners van Wieringen, maar zeker ook voor mensen uit andere gemeenten waar landschapsaantasting en omgronding spelen. Ook is het interessant voor mensen uit West-Friesland, waar mogelijk een volgend pilotproject 'gebiedsgericht beleid' wordt uitgevoerd.

Programma
De avond begint met de mogelijkheid voor de aanwezige politici om vragen te stellen aan een deskundigenpannel. Na de pauze nemen politici een standpunt in om vervolgens een debat met de zaal aan te gaan. De aanwezige politici zijn: de heer C. Mooij (VVD), mevrouw drs M.A. Wildekamp (PvdA), de heer drs J.H.J. Verburg (CDA), de heer P.J. Bruystens (AOV/OU55+) en de heer drs R. van Duijn (Noord-Holland Anders/De Groenen). GroenLinks en D66 hebben toegezegd nog een vertegenwoordiger aan te wijzen. Het deskundigenpannel bestaat uit:
-de heer J.C. Koorn, bestuurslid van de WLTO-Wieringen
-de heer P.C. Kooij, voorzitter van de VVV-Wieringen
-de heer W. Tijsen, bestuurslid van de Werkgroep Landschapszorg Wieringen en van de Natuur- en Milieufederatie Wierhaven
-de heer dr H.P. Gallacher, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland.
Het debat wordt voorgezeten door de heer drs H.P.M. Schobben, hoofd beleidsontwikkeling directie Noordzee van Rijkswaterstaat. Het debat vindt plaats in café Concordia, Koningsstraat 50 te Hippolytushoef.

Tot ziens op de 18e!!
Wij hopen dat u naar dit verkiezingsdebat kunt komen. Wilt u meer weten, bel dan naar de Milieufederatie Noord-Holland, tel. 075 -
6351598 en vraag naar Dirk Jan Booij.

Datum: Donderdag 18 februari 1999
Plaats: café Concordia, Koningsstraat 50 te Hippolytushoef Tijd: 20.15 tot 22.15 uur

Deel: ' Verkiezingsdebat Landschapsbescherming op Wieringen '
Lees ook