Verkiezingsdebat minderheden en politiek in Amsterdam


AMSTERDAM, 20170217 -- Op maandag 20 februari om 20:00 wordt in De Nieuwe Liefde een debat georganiseerd met als titel, Identiteit in Verkiezingstijd. Aan het debat nemen deel: Ian van der Kooye (art. 1); Ronny Naftaniel (oud directeur CIDI); Sadet Karabulut (SP), Quinsy Gario (kunstenaar/activist) Moderatoren: Gideon Levy (documentairemaker), Hassnae Bouazza (publicist).

In een verkiezingsstrijd waarbij “integratie”, “discriminatie” en “racisme” belangrijke thema’s zijn lijkt de positie van minderheden in de verkiezingsstrijd relevanter in dan ooit. Op deze avond wij in het licht van de aankomende verkiezingen de problematiek bespreken of en hoe minderheden zich het beste politiek profileren en de dilemma's die daarbij een rol spelen. De vier gasten vertegenwoordigen verschillende minderheden die dit op verschillende manieren doen:

Als SP kamerlid koos de van Sadet Karabulut, dochter van Turks Koerdische gastarbeiders, om vanuit een bestaande politieke partij haar idealen te verwezenlijken, de Surinaamse Nederlander Ian van der Kooye begon bij DENK, maar vertrok samen met Sylvana Simons om een nieuwe partij, Artikel 1 op te richten. Ronny Naftaniel wist buiten de politiek om via organisaties als het CIDI en CJO joodse belangen te behartigen,  en de in Curaçao geboren Quinsy Gario speelde als kunstenaar en activist een belangrijke rol in discussies over racisme, o.a. doordat zijn kritiek op Zwarte Piet tot een grote maatschappelijke controverse leidde.

De gasten worden eerst geïnterviewd over hun persoonlijke drijfveren, hun positie ten opzichte van een "achterban" en de dilemma’s die de bovenstaande problematiek met zich meebrengt: Is het goed dat etnische en religieuze minderheden vanuit hun eigen identiteit zich politiek organiseren? Hoe kunnen de belangen van minderheden worden behartigd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de meningsverschillen binnen minderheden? En in hoeverre is het van belang dat verschillende minderheden samen optrekken, en wat voor obstakels zijn daarbij, door bijvoorbeeld spanningen tussen minderheden, hoe die te overwinnen? Daarna gaan zij met elkaar en de zaal in debat.

Dit evenement wordt georganiseerd door Het Menasseh ben Israel Instituut (een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en het Joods Historisch Museum), De Nieuwe Liefde, en het NWO-project ‘Critique of Religion; Framing Jews and Muslims, Islam and Judaism in the Netherlands today’ en maakt deel uit van de lezingenserie “De joodse conditie in een postkoloniaal tijdsgewricht”


Deel: ' Verkiezingsdebat minderheden en politiek in Amsterdam '
Lees ook