Provincie Noord-Brabant

BZW en BOM organiseren provinciaal verkiezingsdebat

11 Februari 2003

'ONDERNEMEND BRABANT IN ALLE STATEN'

Onder het motto 'Ondernemend Brabant in alle staten' gaan
lijsttrekkers van de zes grotere partijen in debat met een
aantal prominente Brabantse ondernemers.

De verkiezingen van de Provinciale Staten zijn voor
Brabantse ondernemers van belang. De provinciale politiek
speelt immers een cruciale rol op diverse terreinen die van
belang zijn voor het reilen en zeilen van onze economie. De
bedoeling van dit debat is om duidelijk te maken welke
politieke partijen de belangen van het Brabantse
bedrijfsleven serieus nemen. Aan de hand van stellingen die
gebaseerd zijn op de prioriteiten van het bedrijfsleven,
gaan de politici en de ondernemers met elkaar in discussie
in korte 1- op 1- debatten. De stellingen hebben onder meer
betrekking op de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen,
het dichtslibben van het Brabantse wegennet en het
industriebeleid van de provincie Noord-Brabant. Na afloop
van elke discussie mogen de genodigden in de zaal met
behulp van stemkastjes hun oordeel geven. Het
verkiezingsdebat staat onder leiding van
journalist/programmamaker Jan de Jong.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst
aanwezig te zijn. Wilt u uw komst telefonisch bevestigen
aan Harriet Pijnappels, NV BOM, 013-4634400 of via e-mail
hpijnappels@bom.nl.

---

Geen reacties

Deel: ' Verkiezingsdebat 'ondernemend brabant in alle staten' '
Lees ook