INST. VOOR PUBLIEK EN POLITIEK

Verkiezingsdebat over de besteding van 10 miljard aardgasbaten

Politieke partijen, burgers en maatschappelijke organisaties in discussie

Op dinsdag 7 mei a.s. vindt in Pulchri Studio in Den Haag een groot verkiezingsdebat plaats over de besteding van de aardgasbaten. De aanvang is 20:00 uur.

Tijdens de komende kabinetsformatie zal een beslissing worden genomen over de besteding van de aardgasbaten van circa 10 miljard euro. De besluitvorming hierover vindt plaats in de beslotenheid van het formatieoverleg, hetgeen weinig democratisch is te noemen. Daarom startte het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), het Metropolitane Debat en Stichting Habiforum, met medewerking van de Stichting Natuur en Milieu in februari jl. een maatschappelijk debat over de besteding van deze miljarden.

Directeur Eisse Kalk van het IPP wil de besteding van een dergelijke som gemeenschapsgeld niet een onderwerp laten zijn van achterkamertjes-politiek. 'In Den Haag heerst niet de cultuur om te doen wat het volk wil. Dat willen wij met dit debat graag veranderen. Het is tenslotte ons geld. Anders zullen nog meer mensen zich van de politiek afkeren'.

Ruim 4500 burgers hebben dit voorjaar via enquêtes op internet (www.waarblijftonsgeld.nl), in regionale dagbladen en in vakbladen als Binnenlands Bestuur en Van Nature hun voorkeur laten weten wat er met de aardgasgelden moet gebeuren.
Vervolgens zijn in april de keuzes en achterliggende motieven van deze meningspeiling besproken tijdens een publieksdebat met burgers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Bij dit debat is de inzet bepaald voor het verkiezingsdebat van 7 mei a.s.

De belangrijkste uitkomsten van het publieksdebat zijn: de grote verschillen in prioriteiten bij groepen met een verschillende politieke achtergrond; de kabinetsstandpunten op het gebied van de ruimtelijke ordening vinden de meeste steun; de 'dicht bij huis' projecten scoren duidelijk hoger dan de 'ver van mijn bed' projecten c.q. grote infrastructurele projecten als de Maasvlakte en HSL-Oost; men is in meerderheid voor een verbetering van het transport over water. Tot slot zijn alle groepen voor de ontwikkeling van stedelijke knopen. Milieu en economie komen daar bij elkaar.

Tijdens het verkiezingsdebat van 7 mei debatteren burgers en maatschappelijke organisaties met woordvoerders van de fracties uit de Tweede Kamer over de meest wenselijke besteding van de aardgasbaten. Deelnemers aan het debat zijn de Kamerleden Staf Depla (PvdA), Jan Dirk Blauw (VVD), Kees Vendrik (GroenLinks) en Harry van Bommel (SP). En verder Ageeth Telleman (D66), Herman Wijlhuizen (LN) en de woordvoerder van het CDA.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Instituut voor Publiek en Politiek:
Hennie Loos, projectleiding, telefoon 020 5217645 06 13.034.680. Eisse Kalk, directeur, telefoon 06 51.609.336.


02 mei 02 15:48

Deel: ' Verkiezingsdebat over de besteding van 10 miljard aardgasbaten '
Lees ook