Debat Schiphol en de grenzen van het leefmilieu 24 februari

De groei van Schiphol heeft grote gevolgen voor het leefmilieu in de regio. Het gaat daarbij niet alleen om de geluidscontouren, maar ook om de ruimte die de luchthaven op de grond inneemt. Zo is er veel ruimtebeslag door uitbreiding van start-en landingsbanen, nieuwe autowegen en extra bedrijventerreinen. Ondertussen roepen de luchtkwaliteit, de geluidhinder en het veiligheidsrisico voortdurend discussie op.

Een groot deel van de besluitvorming over Schiphol gebeurt op Rijksniveau, maar ook de Provincie roert zich. De Provincie is namelijk verantwoordelijk voor het regionale leefmilieu. Het liefst ziet de Provincie Noord-Holland een eiland in de Noordzee, ver uit de kust. Dit omdat zij zich zorgen maakt om het leefmilieu rondom Schiphol. Zo wil de provincie de groei van de luchtvaart accomoderen en het leefmilieu rondom Schiphol ontlasten. Hoewel dit interessante stof voor discussie kan opleveren, zal het debat vooral stilstaan bij het hier en nu. Wat wil de provinciale politiek in de komende vier jaar met een luchthaven op Schiphol? Hoeveel ruimte krijgt de luchtvaart en hoeveel ruimte krijgen omwonenden? Waar leggen de politieke partijen de grenzen van de groei van de luchtvaart? En hoe hard zijn die grenzen? Dit zijn de vragen die centraal staan in het provinciale verkiezingsdebat over Schiphol op 24 februari a.s.

Programma
De avond begint met de mogelijkheid voor de aanwezige politici om vragen te stellen aan een deskundigenpannel. Na de pauze nemen politici een standpunt in om vervolgens een debat met de zaal aan te gaan.
De aanwezige politici zijn: de heer ir H. Pluckel (VVD), mevrouw drs M.A. Wildekamp (PvdA), de heer drs J. Achterstraat (CDA), mevrouw drs J.C.M. Onstenk (GroenLinks), de heer drs R. van Duijn (Noord-Holland Anders/De Groenen). D66 heeft toegezegd nog een vertegenwoordiger aan te wijzen.
Het deskundigenpannel bestaat uit:

-de heer R.T.N.M. Wever, adjunct-hoofd corporate communications van de Luchthaven Schiphol

-de heer dr J.M. van Splunter, wethouder milieu, verkeer en vervoer van de Gemeente Oostzaan

-mevrouw I. Ebbers, secretaris Platform Leefmilieu Regio Schiphol
-de heer drs R. van Arendonk, beleidsmedewerker Milieufederatie Noord-Holland.
Het debat wordt voorgezeten door de heer J. van Houwelingen, burgemeester van Haarlemmermeer en vindt plaats in het gemeentehuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp.

Tot ziens op de 24ste!!
Wij hopen dat u naar dit verkiezingsdebat kunt komen. Wilt u meer weten, bel dan naar de Milieufederatie Noord-Holland, tel. 075 -
6351598 en vraag naar Dirk Jan Booij of Rolf van Arendonk.

Datum: Woensdag 24 februari 1999
Plaats: Gemeentehuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp Tijd: 20.00 tot 22.15 uur

Deel: ' Verkiezingsdebat Schiphol en de grenzen van het leefmilieu '
Lees ook