CDA

3 februari: verkiezingsmanifestatie in Emmen

Maandag 3 februari a.s. vindt in De Giraf (Van Schaikweg 55) te Emmen een grote verkiezingsmanifestatie plaats. Dit is de tweede manifestatie in een reeks van elf voor de Statenverkiezingen van 11 maart a.s. Minister Veerman (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), de Drentse CDA-lijsttrekker Greetje de Vries, partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart en Senaatsfractievoorzitter Yvonne Timmerman-Buck zullen de aanwezigen toespreken. De manifestatie begint om 20.00 uur.

Partijvoorzitter Van Bijsterveldt opent de manifestatie met een korte toespraak. Daarna zal minister Veerman het woord voeren. Vervolgens is er een tafelgesprek met lijsttrekker Greetje de Vries en de statenleden Carla Westenkamp, Harry Zomer, Bert Peters en Rienus de Vries.

Na de toespraak van lijsttrekker De Vries sluit Yvonne Timmerman-Buck de bijeenkomst om circa 21.30 uur af.

Voorafgaand aan de manifestatie is er vanaf 19.30 uur het CDA-Grandcafé. In de Vlinderzaal kan men in diverse corners met politici praten over thema's als onderwijs, veiligheid, zorg en land- en tuinbouw. Ook na het officiële deel van het programma kan men tot 22.30 uur in het Grand café in gesprek gaan over deze onderwerpen.

's Middags is er een werkbezoek in de provincie Drenthe. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Om 13.30 uur verzamelen in Emmen bij café De Giraf. Vanaf hier wordt per bus vertrokken naar Lofar in Emmen: info over nieuw telescoop systeem van de radio sterrenwacht.

Om 14.15 uur vertrek per bus naar kassengebied in Klazienaveen.

Om 15.30 uur naar Emmen Wooncom/ziekenhuis :zorg op maat in de laatste levensfase.

Om 17.30 uur weer terug in De Giraf in Emmen voor ontmoeting met de pers.

Van 18.00 uur tot 19.00 uur diner.

Vanaf 19.30 uur: avondprogramma (zaal open om 19.00 uur).

Deel: ' Verkiezingsmanifestatie CDA in Emmen '
Lees ook