Url: https://www.noord-holland.nu/

Verkiezingsmanifestatie Kleurrijk Noord–Holland op
Zondag 21 februari 1999

Verkiezingsmanifestatie Kleurrijk Noord–Holland

Zaandam, 4 februari 1999

Op zondagmiddag 21 februari organiseert Noord-Holland NU een manifestatie in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. De manifestatie begint om 14.00 uur en vindt plaats in de conferentiezaal van de Sultan Ahmet Moskee, Poelenburg 156 te Zaandam.

Noord-Holland Nu zet met de manifestatie Kleurrijk Noord-Holland de provinciale statenverkiezingen in de schijnwerpers van multicultureel Noord-Holland. In tegen stelling tot de gemeenteraadsverkiezingen zijn allochtonen nauwelijks bij de provinci ale verkiezingen betrokken. Allochtonen zonder de Nederlandse nationaliteit hebben geen stemrecht. Bovendien staat de provincie verder af van het dagelijks bestaan van iedereen.

Bij de opzet van de manifestatie is gekozen voor een talkshow-achtige vorm waarin een aantal genodigden en de zaal uitgebreid aan het woord komen. De manifestatie wordt geopend door de heer H.M. Meijdam, gedeputeerde van de Provincie Noord- Holland. Dagvoorzitter is de heer Ahmed Aboutaleb, directeur van Forum Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.

Het programma is opgehangen aan drie thema's:


* Provinciaal kiesrecht voor alle (legaal) in Noord-Holland woonachtige inwoners

N-H Nu wil aandacht vragen voor het
kiesrecht voor inwoners met een niet-Neder landse nationaliteit, conform de regeling die voor de gemeenteraadsverkiezingen geldt. Door de Kamerleden is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Een van de indie ners, Peter Rehwinkel, zal op de manifestatie hun initiatief toelichten.


* Multiculturaliteit in de provinciale politiek.

Allochtone statenleden worden geïnterviewd over hun beleving van de provinciale politiek. Ook worden de kandidatenlijsten van de politieke partijen doorgelicht.

De allochtone bevolking en verkiezingen.

Mehmet Kaya, onderzoeker voor de Federatie Steunfuncties Minderheden, presenteert een onderzoek naar de opkomst en het stemgedrag van allochtone kiezers in Aalsmeer, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 februari worden voor het eerst de resultaten bekend gemaakt en het rapport aangeboden aan de burgemeester van Zaanstad Ruud Vreeman.

De manifestatie wordt door Coskun Cörüz namens Noord-Holland NU met een slotbeschouwing afgesloten. De manifestatie is vrij toegankelijk. Een routebeschrijving is op aanvraag verkrijgbaar.

Voor nadere informatie:

Federatie Steunfuncties Minderheden, Herman Lock 075 - 612.02.23 of op internet: www.noord-holland.nu

N-H NU is een initiatief van negen provinciale organisaties om gezamenlijk een impuls te geven aan de multiculturalisatie van Noord-Holland. Alhoewel Noord-Holland een multiculturele samenleving is geworden wordt dit nog onvoldoende weerspiegeld in allerlei organisaties, hun dienstverlening en hun medewerkersbestand. De initiatiefnemers willen in de periode tot 2002 het voortouw nemen om het noodzakelijke interculturaliseringsproces verder vorm te geven zoals met de verkiezingsmanifestatie Kleurrijk Noord-Holland.SULTAN AHMET MOSKEE ZAANDAM

ROUTEBESCHRIJVING

Per auto vanaf de Ring Amsterdam richting Zaanstad/Alkmaar/Purmerend : 1e afrit :
Zaandam-Zuid/Oostzaan, bij stoplicht rechtsaf, doorrijden tot het tankstation, bij het stoplicht rechtsaf, en direct weer rechts de ventweg op, die parallel loopt aan de Wibautstraat, aan het eind rechtsaf : Troelstralaan, rechtdoor de brug over, rechtsaf : Martin Luther Kingweg, de weg volgen, bocht naar links : Zuidervaart, de weg volgen, linksaf : Poelenburg, aan de rechterkant, op 156, is de Sultan Ahmet Moskee.

Per trein & bus Station Zaandam uitgang Centrum : buslijnen 64, 65, 92 tot aan de halte E Heimanstraat aan Poelenburg, aan Poelenburg 156 ligt de Sultan Ahmet Moskee.

Afzender bericht:

Mellouki Cadat (Noordhollands Participatie Instituut - www.npi-nh.nl)
Webmaster Noord-Holland NU

E-mail: webmaster@noord-holland.nu

Web: www.noord-holland.nu

Organisatie: Noordhollands Participatie Instituut

adres: Kleine Houtweg 32

woonplaats: 2012 CD Haarlem

Telefoon: (023) 531 91 30

Deel: ' Verkiezingsmanifestatie Kleurrijk Noord–Holland '
Lees ook