LAURUS NV

Persverklaring van de hoofddirectie van Laurus NV

SCHRIFTELIJKE VERKLARING AAN DE MEDIA NAMENS HOOFDDIRECTIE LAURUS

NV

Naar aanleiding van recente publicaties in NRC Handelsblad en andere media bevestigt de Hoofddirectie van Laurus NV het volgende:


1. De transactie met Sperwer is door Laurus NV inmiddels afgewikkeld. Ten aanzien van de bedrijfsonderdelen Spar en Basismarkt die Laurus NV wil verkopen is tot op heden nog geen concreet voorstel voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Momenteel vinden gesprekken plaats met geïnteresseerde partijen.


2. In het kader van de fusie tussen Unigro en en De Boer in 1997 zijn reguliere huurovereenkomsten opgesteld voor winkelpanden en distributiecentra in eigendom van vennootschappen van de heer Albada Jelgersma. In die overeenkomsten is vastgelegd dat er in het belang van de gefuseerde onderneming een looptijd van tenminste 15 jaar zou gelden en dat de verplichtingen inzake groot onderhoud voor rekening van de verhuurder zouden zijn. Er is geen sprake van een 'side deal' of geheime afspraak.

In het fusiebericht van 9 mei 1997 bij de fusie van De Boer winkelbedrijven en Unigro is melding gemaakt van deze huurovereenkomsten:
'Een belangrijk deel van het bij Unigro in gebruik zijnde onroerend goed is in eigendom bij Unigro Beheer, de Grootaandeelhouder en aan hem gelieerde (rechts)personen. Als onderdeel van het verbreken van alle vorengenoemde bestaande relaties en verbanden zijn tussen Unigro Beheer als verhuurder enerzijds en Unigro als huurder anderzijds langdurige huurcontracten afgesloten op 'arms length' condities, die de controle van De Boer Unigro over het bij Unigro in gebruik zijnde onroerend goed, waaronder vestigingspunten, distributiecentra en het hoofdkantoor van Unigro te Houten, zeker stellen.'


---

Deel: ' Verklaring aan de media namens hoofddirectie Laurus NV '
Lees ook