Aanvulling op persbericht van heden

Rotterdam, 6 april 2000

In de heden gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. werd de jaarrekening over 1999 vastgesteld. Van de nettowinst groot EUR 105,9 miljoen (1998: EUR 171,1 miljoen) wordt EUR 36,5 miljoen (1998: EUR 103,1 miljoen) gereserveerd. Na aftrek van het dividend cumulatief financieringspreferente aandelen van EUR 5,9 miljoen (1998: EUR 5,4 miljoen) zal aan houders van gewone aandelen van EUR 1,00 nominaal een dividend worden uitgekeerd van EUR 1,21 (1998: herrekend EUR 1,21), betaalbaar per 27 april 2000.

De heer H.L.J.M. Gieskes heeft te kennen gegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen en is uit de Raad van Commissarissen getreden.

Profiel

Vopak biedt over de hele wereld logistieke en distributiediensten aan de chemische en olie-industrie en aan eindgebruikers van chemicaliën. De organisatie beschikt over een wereldwijd logistiek netwerk van terminals, tankers en tankcontainers, een Noord- Amerikaans en Europees distributienetwerk van warehouses, klanten en eindgebruikers. Het verschaft Vopak een unieke positie om de schakel te zijn tussen producent en eindgebruiker van chemicaliën en olieproducten.

Voor nadere informatie:

Koninklijke Vopak N.V.
Jet van Beusekom-Eikenaar
Telephone : 010 - 400 2777
E-mail : corporate.communication@vopak.com Website : www.vopak.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring aandeelhoudersvergadering Koninklijke Vopak '
Lees ook