Partij van de Arbeid

PERSBERICHT PvdA

GESPROKEN WOORD GELDT

VERKLARING AD MELKERT OP 30 AUGUSTUS 2001

1. Gisteravond heb ik net als heel veel mensen met grote emotie naar de woorden van Wim Kok geluisterd. De stap van Wim Kok is een bijzondere daad van een bijzondere man. Zijn stap is zonder weerga, net als zijn staat van dienst. Het is een besluit uit positieve gevoelens, doordrongen van de wens het beste te doen, ook voor de PvdA. Mensen behoren tijdig te weten wat zij van politieke leiders kunnen verwachten. Het getuigt van grote innerlijke kracht dat Wim Kok na vijftien zware en prachtige jaren straks zijn taak wil overdragen.

2. Dat moment is nu nog niet bereikt. Nog een jaar zal hij met onze volle steun minister- president van Nederland zijn en ons land in Europa en daarbuiten vertegenwoordigen. Zijn inzet in de komende verkiezingscampagne zal het de Partij van de Arbeid mogelijk maken de verantwoording van acht jaar minister-president Kok en onze ambities en plannen voor de toekomst samen aan de kiezers voor te leggen.

3. Voor mijzelf heeft het besluit van Wim Kok een wel heel bijzondere betekenis. In verschillende verantwoordelijkheden hebben we samen veel beleefd in goede en slechte tijden. Ik ben geroerd door het vertrouwen dat hij in mij heeft uitgesproken. Ik ben bereid kandidaat-lijsttrekker van de Partij van de Arbeid te zijn. Ik zal natuurlijk niet direct in zijn schoenen passen. Ik zal mij wel met al mijn kunnen, met hart en ziel, voor de PvdA en de toekomst van Nederland inzetten. Ik zal vertrouwen gaan vragen en vertrouwen opbouwen, binnen de PvdA en bij iedereen die zijn of haar hoop in de PvdA stelt. Ook al loop ik een tijdje mee, ik weet dat ik niet voor iedereen een open boek ben. In ieder geval wil ik nog veel meer mensen ontmoeten, om te leren van hun ervaringen en samen de toekomst van Nederland te bespreken.

4. Ik zeg dit in het volle besef dat het de afgevaardigden van de leden van de PvdA zijn die in december besluiten over de lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ik ben zeer blij met de steun zoals die blijkt uit het partijbestuur, de Tweede-Kamerfractie en mensen in de Partij van de Arbeid.

5. Er staat heel wat op het spel het komende jaar. Nederland is er echt op vooruitgegaan, maar er is nog veel te doen. En er komen veel nieuwe opgaven bij. Werken aan een moderne samenleving op basis van gelijke kansen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zodat een grotere keuzevrijheid voor iedereen binnen bereik komt. En mensen kunnen rekenen op voldoende aandacht en zorg. Met een gerust gevoel van veiligheid. Een samenleving die mensen bij elkaar brengt en de strijd aanbindt met onverschilligheid. Zodat mensen niet achterblijven en mee kunnen komen met verandering. Een samenleving waar we trots op kunnen zijn. Dat komt er allemaal niet vanzelf. Daar zijn vrijwilligers voor nodig. Mensen bereid om verantwoordelijkheid te dragen. In politieke partijen in het openbaar bestuur. Dat heeft mij altijd gefascineerd en geïnspireerd. Al toen ik de kans kreeg mijn eerste ervaringen direct in Europa op te doen. En een tijd bij de Novib mocht werken. Solidariteit onder mensen, zonder grenzen. Daar liggen mijn drijfveren.

6. Ons economisch fundament is sterk. Dankzij een inzet gericht op werkgelegenheid, innovatie en kennis. Met een gedisciplineerd begrotingsbeleid, gericht op aflossing van de staatsschuld binnen 25 jaar en het veilig stellen van de pensioenen en zorg voor de ouderen van de toekomst. Als het aan mij ligt zetten we die succesformule in de komende jaren met vereende krachten voort. Dat is onze eerste hoofdopgave voor de komende jaren.

7. De tweede hoofdopgave ligt middenin het dagelijks leven van ons allemaal: in een hogere kwaliteit van de school en de kinderopvang; in een beter beschikbare verzorging van zieken en ouderen; in een snellere en effectievere inburgering van allochtonen en een betere bereikbaarheid van de politie; en in een meer doortastende bescherming van de natuur en de leefomgeving. Dat betekent vooral: anders, beter gaan werken. De overheid dichter bij mensen. Opener, vriendelijker, dienstbaarder. Beter in staat tot verantwoording. Daar mogen we niet volstaan met woorden. Dat moeten mensen kunnen merken. Daar wil ik de komende jaren een groot deel van mijn energie in steken.

8. * Een sterk economisch fundament.


* Iedereen erbij houden.


* Anders gaan werken bij de overheid.

Dat is mijn ambitie voor de toekomst van Nederland. En ik weet dat ik deze deel met heel veel mensen binnen en dichtbij de PvdA. Ik weet dat op mij een grote verantwoordelijkheid zal rusten. Ik weet ook dat ik er niet alleen voor sta. Er is zoveel ervaring en talent binnen de Partij van de Arbeid.

9. Dezelfde idealen, een nieuwe agenda. En de kracht om het waar te maken. Is het ieder voor zich of doen we het samen. Dat is de sleutelvraag in de komende tijd. Kansen bieden, verantwoordelijkheid vragen en samen doen: op de scholen, in de zorg, op de hoek in de buurt: daar zal het moeten gebeuren, daar ligt de keuze voor de komende jaren. Mijn keuze is: we doen het samen.

Dank u wel.

Deel: ' Verklaring Ad Melkert op kandidatuur partijleider PvdA '
Lees ook