Platform Biologica


Biologische landbouw en vogelpest.

Statement Biologica 24 februari 2003

Biologica betreurt het feit dat in de discussie over de oorzaken van het uitbreken van de vogelpest de vinger te snel is gewezen naar de biologische pluimveehouderij. De buitenuitloop, die in de biologische pluimveehouderij verplicht is, wordt hierbij als risicofactor genoemd.

Feit is echter dat tot nu toe géén biologische pluimveebedrijven met vogelpest besmet zijn. Dit ondanks berichten in de media.

Biologica onderkent dat er via de buitenuitloop risico bestaat op insleep van besmettelijke dierziekten, maar stelt dat dit vooralsnog enkel gebaseerd is op veronderstellingen. Vergelijkend onderzoek tussen de landbouwmethoden moet nog uitwijzen of de buitenuitloop een extra risico met zich meedraagt.
De oorzaken van de vogelpestuitbraak moeten zeker ook gezocht worden in de kwetsbare structuur van de intensieve pluimveehouderij. De zeer grote en sterk gespecialiseerde pluimveebedrijven zijn geconcentreerd in enkele regio's, hebben veel (internationale) contacten en produceren voornamelijk voor de buitenlandse markt. Bovendien maakt die internationale oriëntatie de eventuele inzet van vaccinatie lastig omdat producten van gevaccineerde kippen niet geëxporteerd mogen worden. De Europese Unie heeft echter voor een bepaalde regio in Italië wel toestemming voor vaccinatie gegeven onder de voorwaarden dat de eieren en het kippenvlees regionaal afgezet werden.

Biologica sluit aan bij datgene wat het NRC Handelsblad dinsdag 4 maart 2003 in haar commentaar schreef over de vogelpest: "De intensieve veehouderij heeft wat milieu en omgang met dieren betreft de grenzen van het aanvaardbare en toelaatbare overschreden. Met dieren dient respectvol te worden omgegaan; het transport ervan moet aan strenge regels worden gebonden; er dient meer ruimte voor biologische productie te komen en bij ziekte dient dagvaccinatie mogelijk te zijn ter voorkoming van nodeloze slachtpartijen. Bovenal is een fundamenteel debat geboden over de huidige en toekomstige vormen van dierenexploitatie".

Deel: ' Verklaring Biologische landbouw en vogelpest '
Lees ook