Restrictive measures against FRY : Declaration by the Presidency on behalf of the European Union Go Back

CFSP Presidency Statement: Brussels (10-09-1999) -Nr. 10849/99 (Presse 265) - CFSP : 89/99


Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie,

van de met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa,

de geassocieerde landen Cyprus en Malta en

de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte,

met betrekking tot een embargo op de levering en verkoop van olie en olieproducten

aan de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ),

en met betrekking tot aanvullende beperkende maatregelen

tegen de Federale Republiek Joegoslavië

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus en Malta en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, verklaren dat zij achter de doelstellingen staan van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/604/GBVB, door de Raad vastgesteld op 3 september 1999 op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/273/GBVB met betrekking tot een embargo op de levering en verkoop van olie en olieproducten aan de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ), en van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB met betrekking tot aanvullende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid spoort met dat van het Gemeenschappelijk Standpunt.

De Europese Unie neemt akte van deze verbintenis en begroet die.


/newsroom/press/c/10849.NL9.htm

Deel: ' Verklaring EU beperkende maatregelen tegen Joegoslavië '
Lees ook