European Union

Indonesië : Eedaflegging door mevrouw Megawati Soekarnoputri als vijfde president

Press Release: Brussels (23-07-2001) - Press: 291 - Nr: 10933/01


Brussel,
23 juli 2001

10933/01 (Presse 291)

P 131/01

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

naar aanleiding van de eedaflegging door mevrouw Megawati Soekarnoputri

als vijfde president van de Republiek Indonesië

De Europese Unie neemt nota van de eedaflegging door mevrouw Megawati Soekarnoputri

als vijfde president van de Republiek Indonesië tijdens de buitengewone zitting van het Volkscongres (MPR) te Jakarta op 23 juli. Zij constateert met voldoening dat deze machtsoverdracht op democratische en vreedzame wijze heeft plaatsgevonden.

De Europese Unie feliciteert mevrouw Megawati Soekarnoputri met haar ambtsaanvaarding en spreekt de hoop uit dat de politieke stabiliteit van het land zodanig door dit besluit versterkt wordt dat de Indonesische democratische autoriteiten de op gang gebrachte politieke en economische hervormingen voortzetten.

De Europese Unie roept alle partijen op elk eventueel gebruik van geweld af te wijzen.

De Europese Unie bevestigt haar volledige steun voor de territoriale integriteit van Indonesië, dat zij graag sterk, welvarend en democratisch ziet, en verbindt zich ertoe haar volledige partnerschap met Indonesië voort te zetten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verklaring EU bij eedaflegging Megawati Soekarnoputri '
Lees ook