EU-CANADA STATEMENT : Accumulations of Small Arms and Light Weapons

CFSP Presidency Statement: Brussels (03-09-1999) -Nr. 10615/99 (Presse 257) - CFSP : 87/99


Brussel, 3 september 1999

10615/99 (Presse 257)

P 87/99

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

VERKLARING EU-CANADA OP DE BIJEENKOMST VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN IN HELSINKI OP 2 SEPTEMBER 1999

Gemeenschappelijke aanpak EU-Canada ter bestrijding van de destabiliserende accumulatie en verspreiding van handvuurwapens en lichte wapens

Ingevolge de gezamenlijke verklaring inzake handwapens en antipersoneelmijnen van 17 december 1998 volgen de EU en Canada een gemeenschappelijke aanpak ter bestrijding van het probleem van de buitensporige en ongecontroleerde accumulatie en verspreiding van handwapens. Deze, zowel preventieve als reactieve, aanpak bestaat uit veelvuldige gecoördineerde inspanningen op internationaal, regionaal en nationaal niveau die bijdragen tot een duurzame vrede in conflictgebieden.

De EU en Canada juichen het besluit van de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe om uiterlijk in 2001 een internationale conferentie te beleggen over alle aspecten van de illegale wapenhandel. De EU en Canada zijn van mening dat deze conferentie een algehele benadering van het probleem moet betrachten door alle elementen van de gemeenschappelijke aanpak te bespreken. Daartoe zullen zij overleg plegen over de reacties op het verzoek van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om de standpunten van de lidstaten ten aanzien van de datum, de plaats, het werkterrein en de doelsstellingen van, alsmede de voorbereidende werkzaamheden voor de internationale conferentie. In deze context verwelkomt en steunt de EU het aanbod van Canada om

in de aanloop naar de internationale conferentie als gastheer op te treden voor een vergadering van het voorbereidend comité. Beide partijen onderstrepen dat het belangrijk is dat er gestaag gewerkt wordt aan een protocol tegen de illegale productie van en de handel in vuurwapens, munitie en verwante materialen, in aanvulling op het VN-verdrag ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

Canada onderschrijft de doelstellingen van het gemeenschappelijk optreden van de EU inzake handvuurwapens van 17 december 1998. Canada stelt met genoegdoening vast dat het gemeenschappelijk optreden de gemeenschappelijke aanpak van de EU en Canada weerspiegelt en keurt de beginselen daarvan derhalve goed. De EU en Canada streven naar een verdere verbetering van hun samenwerking door andere staten en fora te winnen voor de gemeenschappelijke aanpak van EU-Canada van het probleem van de handwapens.

Deel: ' Verklaring EU-Canada bijeenkomst ministers BUZA in Helsinki '
Lees ook