Ethiopia / Eritrea : Intervention in Somalia

CFSP Presidency Statement: Brussels (18-06-1999) - Nr. 9002/99 (Presse 132) - CFSP : 61/99


Brussel, 18 juni 1999

9002/99 (Presse 192)

P 61/99

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het Voorzitterschap namens de Europese Unie

over de interventie van Ethiopië/Eritrea in Somalië

De EU maakt zich ernstig zorgen over de opflakkerende vijandelijkheden aan de grens tussen Ethiopië en Eritrea en herhaalt haar dringende oproep tot beide partijen om de oorlog te beëindigen en hun conflict bij te leggen door middel van onderhandelingen op basis van de door beide partijen aanvaarde OAE-kaderovereenkomst.

De EU dringt er bij de OAE op aan haar inspanningen op te voeren met het oog op een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en de uitvoering van de door de VN-Veiligheidsraad gesteunde kaderovereenkomst van de OAE. De EU herhaalt dat zij bereid is aan het proces tot uitvoering daarvan bij te dragen.

De EU maakt zich ook ernstig zorgen over de illegale levering van wapens, militaire uitrusting en militaire bijstand aan de strijdende partijen en andere groepen in Somalië, in weerwil van het bij resolutie nr. 733 van de VN-Veiligheidsraad van 23 januari 1992 opgelegde wapenembargo, en over de mogelijke destabilisering van omringende landen en de verspreiding van terrorisme ten gevolge van deze wapentoevoer.

De EU is zich bewust van de implicaties die de toestand in Somalië kan hebben voor de veiligheid van de landen van de regio en roept Ethiopië en Eritrea op een einde te maken aan de militaire interventie in Somalië, hun samenwerking in het kader van de IGAD en het Permanent Comité weer op te nemen, en de Somaliërs te helpen een oplossing te vinden voor de problemen die voortvloeien uit hun lange burgeroorlog, welke niet door militaire escalatie en verdere vijandelijkheden kunnen worden opgelost.

De met de EU geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, het geassocieerde land Cyprus en de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.Deel: ' Verklaring EU interventie van Ethiopië/Eritrea in Somalië '
Lees ook